Undervisningsmateriale:
Undgå konflikter og voldsomme episoder
– frem trivsel og tryghed

Velkommen til et undervisningsmateriale om forebyggelse af voldsomme episoder.

Materialet er udarbejdet med afsæt i Socialstyrelsens nationale retningslinjer på området.
Det sætter fokus på, hvordan man kan arbejde med at forebygge voldsomme episoder og
skabe mest mulig trivsel og tryghed for både medarbejdere og borgere i sociale tilbud.

Gå direkte til de enkelte moduler i undervisningsmaterialet ved at vælge den studieretning,
der passer dig.


Social- og sundhedsassistent


Sygeplejerske


Fysioterapeut og ergoterapeut


Pædagog

Undervisningsmaterialet er udviklet for Socialstyrelsen af Socialt Udviklingscenter SUS
og Københavns Professionshøjskole med inddragelse af VIA University College.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden