Udgivelser

Voldsforebyggelse i samarbejde med borgeren

Otte botilbud mv. fortæller om, hvordan de arbejder med at forebygge vold - sammen med borgerne.


Guide til forebyggelse og håndtering (pjece)


Forebyggelse af vold med brug af redskaber til vurdering


Tilgange og metoder til at lære af konflikter og voldsomme episoder.

Konflikter og vold - en faglig udfordring

Hvorfor opstår konflikter og vold i mødet mellem medarbejdere og borgere, brugere patienter eller elever? Og hvad kan man gøre for at forebygge og håndtere volden og lære af de voldsomme episoder? Ny revideret udgave, 2018.


“I Orion taler vi om leve- og arbejdsmiljø som to sider af samme sag. Vi kan ikke skille det, vi gør for arbejdsmiljøet, fra tilgangen til og samarbejdet med borgerne.”


Metoder, tilgange og organisatoriske opmærksomhedspunkter, som kan bidrage til at forebygge udadreagerende adfærd hos borgere og dermed også vold mod ansatte.


Når man arbejder med mennesker, der kan reagere med vold eller trusler, er det vigtigt at arbejdspladsen er robust.


En række arbejdspladser fortæller om, hvordan de inddrager brugere og borgere i forebyggelse af konflikter og vold.


Risikovurdering handler både om at sikre de ansatte et sikkert arbejdsmiljø og om at skabe tryghed og trivsel for borgerne.


Hæftet giver en introduktion til begrebet risikovurdering og bringer eksempler på, hvordan bo- og servicetilbud bruger redskaber til risikovurdering.


Erfaringer fra Arbejdspladslaboratorium II.


Erfaringer fra Arbejdspladslaboratorium I.


Pjecen giver gode råd til pårørende til ansatte, der har været udsat for eller vidne til vold, trusler eller chikane på arbejdet.


Pjecen giver inspiration til, hvordan man kan inddrage brugerne i at forebygge vold.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden