Udgivelser


Temahæftet kan hjælpe med at få de høje følelsesmæssige krav frem i lyset, så man kan forebygge en belastning af medarbejdernes mentale velbefindende.


I temahæftet kan du læse, hvordan plejehjemmet, Dragsbækcentret, konkret samarbejder og inddrager de pårørende.

Forside af pjece

Pjecen er et dialogredskab til medarbejdere på væresteder, varmestuer og sociale caféer om, hvordan fokus på forebyggelse og håndtering af voldsomme episoder kan opretholdes og styrkes.


Materialet henvender sig til ledere af sociale tilbud, plejecentre og andre steder, hvor der kan forekomme voldsomme situationer i samspillet mellem mennesker.

Voldsforebyggelse i samarbejde med borgeren

Otte botilbud mv. fortæller om, hvordan de arbejder med at forebygge vold - sammen med borgerne.


Guide til forebyggelse og håndtering (pjece)


Forebyggelse af vold med brug af redskaber til vurdering


Tilgange og metoder til at lære af konflikter og voldsomme episoder.

Konflikter og vold - en faglig udfordring

Hvorfor opstår konflikter og vold i mødet mellem medarbejdere og borgere, brugere patienter eller elever? Og hvad kan man gøre for at forebygge og håndtere volden og lære af de voldsomme episoder? Ny revideret udgave, 2018.


“I Orion taler vi om leve- og arbejdsmiljø som to sider af samme sag. Vi kan ikke skille det, vi gør for arbejdsmiljøet, fra tilgangen til og samarbejdet med borgerne.”


Metoder, tilgange og organisatoriske opmærksomhedspunkter, som kan bidrage til at forebygge udadreagerende adfærd hos borgere og dermed også vold mod ansatte.


Når man arbejder med mennesker, der kan reagere med vold eller trusler, er det vigtigt at arbejdspladsen er robust.


Pjecen giver gode råd til pårørende til ansatte, der har været udsat for eller vidne til vold, trusler eller chikane på arbejdet.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden