Film, podcast og spil


Film om psykologisk tryghed

Hvad er psykologisk tryghed? Hvorfor er det vigtigt på en arbejdsplads? Og hvad kan udfordre den psykologiske tryghed i en gruppe? Det kan du få mere viden om i denne nye film, som er lavet i samarbejde med psykolog og forfatter Louise Dinesen.


Podcast: Vi har brug for omsorg, tålmodighed og indlevelse

Samarbejdet mellem pårørende og personale på plejehjemmet betyder alt. Et dårligt samarbejde skaber frustrationer, som kan bryde ud i åbne konflikter. Omvendt giver et godt samarbejde tryghed og ro for beboerne og deres nærmeste.

CASE

Casefilm: Magtanvendelse – hvordan samler vi op?

Der sker en magtanvendelse på et børne- og ungehjem. Bagefter er flere påvirket, men hvordan kommer man videre?

CASE

Casefilm: Hvor går grænsen?

På et personalemøde deler en kollega, hvad Trine har fortalt i fortrolighed. Det får personalegruppen til at diskutere, hvor grænsen går.


Podcast: Dæmp konflikter og forebyg vold med Low Arousal

Ophidsede stofbrugere i et fixerum på Halmtorvet og frustrerede beboere i et bosted faldt til ro, når Louise Runge brugte metoden Low Arousal til at dæmpe konflikter.


Webinar: Low Arousal i praksis

Se med og hør om Louise Runges erfaringer med, hvordan en Low Arousal-tilgang kan bruges til at bringe nervesystemet i ro og bidrage til at forbygge voldsomme hændelser.


Webinar: Skam i professionelle relationer – del 2

Se eller gense webinaret om skam i professionelle relationer (del 2) som blev afholdt 20. juni 2023


Webinar: Trives du godt i praktikken?

Få viden om, hvad du selv og praktikstedet kan gøre, når der er risiko for at møde trusler og vold i praktikken i ældreplejen.


Webinar: Skam i professionelle relationer

Se eller gense webinaret, hvor forfatter Katja Balslev Nielsen, fortæller om at arbejde med skamfølelse for at forebygge voldsomme episoder og krænkelser i praksis.


Podcast: Frivillig på et værested

I denne podcast besøger vi Reden København og Café Paraplyen. De er meget glade for hjælp fra frivillige, men er det hvem som helst, der kan blive frivillig der?


Casefilm: Værestedet lukker

Klokken er 15, og værestedet, hvor Julie er frivillig, skal til at lukke. Steen, der er gæst på værestedet, har ikke lyst til at gå og er frustreret. Hvad skal Julie gøre?


Casefilm: Besøg på plejehjemmet

Anne er presset, da hun kommer på besøg hos sin mor på plejehjemmet. Hun synes, værelset er rodet og beslutter sig for at finde en medarbejder for at sige det.


Podcast: Bliv bedre til at lytte med Åben Dialog

Åben Dialog har bredt sig til flere danske kommuner især på botilbud for mennesker med sociale og psykiske problemer. I dialogen deltager netværket, fordi netværket er nøglen til at forstå den enkeltes liv.


Podcast: Åben Dialog på Tuesten Huse

Åben Dialog inddrager borgernes netværk ud fra en ide om, at alt, hvad vi siger og gør, giver mening, hvis vi lytter. Sosu-assistenten Cassandra har både færre sygedage og magtanvendelser, men også en anden indstilling til beboerne, når hun bruger åben dialog.


Podcast: Marte Meo

For mange social- og sundhedsmedarbejdere er vold og trusler noget, de skal forholde sig til hver dag. Men vold og trusler kan forebygges. På HS Bofællesskabet i Herning gør de det ved hjælp af metoden Marte Meo.


Podcast: Nænsom nødværge

Nænsom Nødværge® (eller Durewall-metoden) er en metode til dig, der vil have redskaber til at møde voldsom adfærd uden at bruge magt


Læringsspil: Gå trygt på arbejde

Er du ansat i ældreplejen? Kan du være i tvivl om, hvordan du håndterer voldsomme episoder? I dette nye læringsspil får du hjælp. Du vil møde både borgere og kolleger. Du bliver stillet over for forskellige situationer, hvor du skal træffe et valg. Præcis som i virkeligheden.


Læringsspil: Tryghed i praktikken

Nyt læringsspil til dig, der er i praktik i ældreplejen. Spillet hjælper dig med at håndtere voldsomme episoder, så du kan øve dig i, hvad du vil gøre - og hvilke valg, du vil træffe - i en hverdag med mange uforudsete og svære situationer. I spillet vil du møde både borgere og ansatte.

CASE

Nikoline på den lukkede

Nikoline bliver indlagt på et psykiatrisk afsnit for første gang, hun er utryg og vil alligevel ikke være indlagt.


Webinar: Mentalisering kan styrke trivslen og forebygge voldsomme episoder i ældreplejen

Janne Østergaard Hagelquist fra Center for Mentalisering fortæller om mentalisering på ældreområdet. Janne har fokus på de potentialer, tilgangen rummer i forhold til at styrke både arbejdsmiljøet og trivslen hos borgerne.


Podcast: Gode rammer om sosu-praktikken

Hver syvende sosu-elev dropper ud af sosu-uddannelsen. Nogen kalder det praksischok, når eleverne møder virkeligheden på plejehjem og hospitaler. Så hvad skal der til, for at de får en god praktiktid?


Webinar: Brug neuropædagogik til at forebygge voldsomme episoder på herberger, væresteder og varmestuer

Psykolog Steen Guldager sætter fokus på, hvordan neuropædagogik kan styrke den faglige indsats og være med til at forebygge voldsomme episoder på væresteder, varmestuer og herberger.


Podcast: Vold og trusler i skolen – Den bedste skole i verden

Nest er et pædagogisk koncept, hvor færre elever, masser af regler og flere voksne i klassen gør det muligt at inkludere børn med autisme og adhd. Og børnene i Nest-klasserne stortrives. Hør hvordan, når vi besøger 4.b på Katrinebjergskolen i Aarhus .


Podcast: Vold og trusler i skolen – Relationen til eleverne betyder alt

Især nyuddannede lærere oplever vold og trusler. I denne podcast dykker to unge lærere og en arbejdsmiljøforsker ned i, hvad lærere, kolleger og ledelse kan gøre for at dæmpe risikoen for konflikter og skabe et godt arbejdsmiljø.


Webinar: Hvordan skal vi forstå og håndtere voldsom adfærd fra børn?

Psykolog Maria Dressler og lærer Camilla Obel sætter spot, hvordan man som professionel, i teamet, ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen på samme tid kan tilgodese et fællesskab og mødekomme inklusionsopgaver.


Webinar: Personcentreret omsorg i arbejdet med ældre ramt af demens

Adjunkt Gry Segoli fra Københavns Professionshøjskole fortæller om tilgangen Personcentreret Omsorg, og hvordan den kan bidrage til at forebygge udadreagerende adfærd og voldsomme episoder på plejecentre.


Mini-webinar: Ledelse af det voldsomme

På webinaret sætter vi fokus på, hvordan du som leder kan skabe det bedst mulige leve- og arbejdsmiljø på et område, der er komplekst og fyldt med dilemmaer.


Webinar: Forebyggelse af konflikter og voldsomme episoder i ældresektoren

Med viden fra en forsker fra NFA og en demenskonsulent fra Gladsaxe Kommune dykker vi ned i, hvilken betydning medarbejdernes trivsel har for at forebygge voldsomme episoder i ældresektoren.

CASE

Hent lægen!

Ole har smerter efter operationen og venter utålmodigt på, at lægen skal komme med noget smertestillende.

CASE

Ullas fjernsyn

På plejecentret: "Du bor her ikke". Ulla vil gerne se fjernsyn men bliver utryg, da Liva skruer ned. 


Sygehus Sønderjylland: Indsats mod voldsomme episoder med BVC

Medarbejdere fra Sygehus Sønderjylland fortæller om, hvordan de bruger risikovurdering med BVC, Brøset Violence Checklist, til at forebygge voldsomme episoder.


God praksis på arbejdspladsen

Videoforedrag ved chefkonsulent Charlotte Bredal, FOA.


Forebyggelse af fysisk og psykisk vold

Videoforedrag ved psykolog Tue Isaksen, Arbejdsmiljøcentret.


Forebyggelsesstrategier og praksiserfaringer i Kriminalforsorgen

Videoforedrag ved chefkonsulent Eva Worm og arbejdsmiljøkonsulent Ina Rasmussen.


Arbejdsrelateret chikane på sociale medier

Videoforedrag ved arbejdsmiljøkonsulent Tine Strøbech, Københavns Kommune.


Fra PTSD til reintegration

Videoforedrag ved Ulrik Thomsen, specialist i psykotraumatologi, Forsvaret.


Aldrig mere en 18. maj

Videoforedrag ved politiinspektør Mogens Norup Lauridsen, Københavns Vestegns Politi.


Trafiklysmetoden som belastningsprofil

Trafiklysmetoden kan bruges sammen med de faglige metoder i arbejdet med borgerne. To afdelingsledere fra botilbuddet for særforanstaltninger på Sødisbakke i Region Nordjylland, hvordan de bruger metoden.


Voldsforebyggelse gennem analyse og læring

I Region Midtjyllands specialområde Børn og Unge skaber de læring gennem registrering og analyse af voldsomme episoder og utilsigtede hændelser.

CASE

Du hører fra os

"Jeg kommer for at kaste lidt lys over sagen..." Anders er på kontrolbesøg på et bilværksted. Stemningen er anspændt fra starten.

CASE

Vi skal alle sammen være her

En dag på kvindeherberget.


Low Arousal på Skolen ved Sorte Hest

Medarbejderne på Skolen ved Sorte Hest bruger tilgangen Low Arousal, for at bevare roen, når bølgerne går højt.


Mestringsskemaet og BVC på botilbuddet Kløverengen

På det socialpsykistriske bo- og behandlingshjem Kløverengen bruger medarbejderne Mestringskemaet og BVC til at forebygge konflikter og vold.


Venlig indretning i borgercentret

Ny indretning i Borgercentret Voksne i Københavns Kommune har skabt et bedre arbejdsmiljø og givet færre voldsomme episoder.

CASE

Vi aftalte jo!

To af pædagogerne i botilbuddet har aftalt med beboeren René, at de skal gøre rent i hans lejlighed i dag.

CASE

Slip mig!

Line synes det er svært at få ro i klassen. Hun har sammenstød med Olivia fra 6. A.

CASE

Hvor er lokale 3-1-13?

Niels har fået en indkaldelse til et møde med sin sagsbehandler. Det er svært at finde rundt på rådhuset.

CASE

Jeg bestemmer!

Bjørn har udviklingshæmning. Han vil købe Tuborg Classic, men hans kontaktpædagog synes, det er dumt at bruge alle pengene på øl.

CASE

Få fødderne ned!

Mik tænder af, da pædagogen beder ham tage fødderne ned fra bordet.

CASE

Hvem er du?

Lissi er for nylig flyttet på plejecenter. Maja vil hjælpe hende i bad, det vil Lissi ikke.

CASE

På botilbuddet

Anders søger hjælp hos sin kontaktperson til at løse en konflikt med en medbeboer.

CASE

Hjemme hos Morten

Morten har fået ny hjemmehjælper. De to kommer noget skævt ind på hinanden.


Hans Old Jensen: Mental robusthed i arbejdssituationen

Arbejdet med mental robusthed handler om medarbejderens evne til at 'stå godt' i mødet med en udadreagerende borger.


Tag hånd om konflikterne

Konflikter på arbejdspladsen er en del af hverdagen. Konflikter kan give mulighed for udvikling og vækst, men de kan også føre til fjendskab.


Bo Hejlskov Élven: Ikke konfronterende pædagogik

Klip fra Bo Hejlskov Elvéns oplæg på Beskæftigelsesministeriets konference om vold på arbejdspladser. Januar 2014.

CASE

Dig og dit system

Produceret i forbindelse med projekt Trivsel i Front i Rødovre Kommune, 2011.


Hvis I havde skrevet til mig at jeg skulle komme …

Produceret i forbindelse med projekt Trivsel i front i Rødovre Kommune, 2011.

CASE

Vagtplanen – Stop mobning på arbejdspladsen

Camilla er ny afdelingssygeplejerske og skal lave vagtskemaet til årets ferie. Det skaber splid i kollegagruppen.

CASE

Arbejdsmyren – Stop mobning på arbejdspladsen

Søren går til ledelsen, fordi han føler sig mobbet på arbejdspladsen. Kollegaen Jan siger til sit forsvar: "Det er jo ikke sådan, at vi går rundt og mobber ham, han skal da kunne ta’ lidt gas", og lederen gør ikke mere ved det.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden