Film


Trafiklysmetoden som belastningsprofil

Trafiklysmetoden kan bruges sammen med de faglige metoder i arbejdet med borgerne. Her fortæller to afdelingsledere fra botilbuddet for særforanstaltninger på Sødisbakke i Region Nordjylland, hvordan de bruger trafiklyset – eller belastningsprofilen, som de kalder metoden.


Voldsforebyggelse gennem analyse og læring

I Region Midtjyllands specialområde Børn og Unge skaber de læring gennem registrering og analyse af voldsomme episoder og utilsigtede hændelser.

CASE

Du hører fra os

"Jeg kommer for at kaste lidt lys over sagen..." Anders er på kontrolbesøg på et bilværksted. Stemningen er anspændt fra starten.

CASE

Vi skal alle sammen være her

En dag på kvindeherberget. Filmen lægger op til debat om mødet med borgeren, kommunikation, konflikthåndtering og voldsforebyggelse.


Low Arousal på Skolen ved Sorte Hest

Medarbejderne på Skolen ved Sorte Hest bruger tilgangen Low Arousal, for at bevare roen, når bølgerne går højt.


Mestringsskemaet og BVC på botilbuddet Kløverengen

På det socialpsykistriske bo- og behandlingshjem Kløverengen bruger medarbejderne Mestringskemaet og BVC til at forebygge konflikter og vold.


Venlig indretning i borgercentret

Ny indretning i Borgercentret Voksne i Københavns Kommune har skabt et bedre arbejdsmiljø og givet færre voldsomme episoder.

CASE

Vi aftalte jo!

To af pædagogerne i botilbuddet har aftalt med beboeren René, at de skal gøre rent i hans lejlighed i dag.

CASE

Slip mig!

Line synes det er svært at få ro i klassen. Hun har sammenstød med Olivia fra 6. A.

CASE

Hvor er lokale 3-1-13?

Niels har fået en indkaldelse til et møde med sin sagsbehandler. Det er svært at finde rundt på rådhuset.

CASE

Jeg bestemmer!

Bjørn har udviklingshæmning og vil købe øl. Pædagogen Annika synes det er dumt at bruge alle pengene.

CASE

Få fødderne ned!

Mik tænder af, da pædagogen beder ham tage fødderne ned fra bordet.

CASE

Hvem er du?

Lissi er for nylig flyttet på plejecenter. Maja vil hjælpe hende i bad, det vil Lissi ikke.

CASE

På botilbuddet

Anders søger hjælp hos sin kontaktperson til at løse en konflikt med en medbeboer.

CASE

Hjemme hos Morten

Morten har fået ny hjemmehjælper. De to kommer noget skævt ind på hinanden.


Hans Old Jensen: Mental robusthed i arbejdssituationen

Arbejdet med mental robusthed handler om medarbejderens evne til at 'stå godt' i mødet med en udadreagerende borger.


Tag hånd om konflikterne

Konflikter på arbejdspladsen er en del af hverdagen. Konflikter kan give mulighed for udvikling og vækst, men de kan også føre til fjendskab.


Bo Hejlskov Élven: Ikke konfronterende pædagogik

Klip fra Bo Hejlskov Elvéns oplæg på Beskæftigelsesministeriets konference om vold på arbejdspladser. Januar 2014.


Dig og dit system

Produceret i forbindelse med projekt Trivsel i Front i Rødovre Kommune, 2011.


Hvis I havde skrevet til mig at jeg skulle komme …

Produceret i forbindelse med projekt Trivsel i front i Rødovre Kommune, 2011.

CASE

Vagtplanen – Stop mobning på arbejdspladsen

Camilla er den nye afdelingssygeplejerske og har til opgave at lave vagtskemaet til årets ferie. Det resulterer i, at hendes kollega Anna fortæller hende, at "Der er faktisk ikke nogen her på afdelingen der kan lide dig!".

CASE

Arbejdsmyren – Stop mobning på arbejdspladsen

Søren går til ledelsen, fordi han føler sig mobbet på arbejdspladsen. Kollegaen Jan siger til sit forsvar: "Det er jo ikke sådan, at vi går rundt og mobber ham, han skal da kunne ta’ lidt gas", og lederen gør ikke mere ved det.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden