Undgå voldsomme episoder – frem trivsel og tryghed

Som fysioterapeut og ergoterapeut kan du komme til at opleve konflikter og voldsomme episoder med de borgere, du er ansat til at hjælpe.
I dette undervisnings­materiale finder du viden, metoder og tilgange, der klæder dig og dine kommende kolleger på til – sammen
med borgeren – at forebygge konflikter og skabe trivsel og tryghed på jeres arbejdsplads.

Der er fem moduler, en casesbank og en metodebank i materialet. Start med introduktionsmodulet og dyk derefter ned i forebyggelse,
håndtering, læring og forudsætninger.

God fornøjelse!


Introduktion

De nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder - hvad er det, og hvad betyder de for dig?


Forebyggelse

Forebyggelse er det, du - sammen med borgeren - kan gøre for at undgå konflikter og voldsomme episoder.


Håndtering

Håndtering handler om at vide, hvad du og dine kolleger skal gøre i en konfliktsituation og bagefter.


Læring

Læring handler om sammen at se på konflikter og voldsomme episoder for at blive klogere og undgå, at det sker igen.


Forudsætninger

Arbejdsmiljøet, samarbejdet og rammerne på arbejdspladsen er vigtige forudsætninger for at kunne forebygge, håndtere og lære.


Casebank

13 cases, som indgår i undervisnings-materialet.


Metodebank

Oversigt og korte beskrivelser af metoder og tilgange i undervisningsmaterialet.


Undervisermanual

Til underviseren: Hent manual med opgaver og øvelser, der gør det nemt at bruge materialet.

Undervisningsmaterialet er udviklet for Socialstyrelsen af Socialt Udviklingscenter SUS og Københavns Professionshøjskole med inddragelse af
VIA University College.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden