Praksis


”Vi har fået flere redskaber til vores pædagogiske arbejde”

Fra 5 magtanvendelser om ugen til 33 på et år. Vedholdende fokus og nye redskaber forebygger vold og konflikter på Bakkeskolen i Horsens.


”Det er godt at arbejde med udvikling i fredstid”

Kildevældsskolen i København har deltaget i et arbejdspladslaboratorium, som Vold som Udtryksform står bag.


Øje for succeserne

Et øget fokus på coachende og anerkendende samtaler har givet større arbejdsglæde for personalet og mere trivsel blandt beboerne på plejehjemmet Hornbækhave.


“Vi møder borgerne som unikke mennesker. Ikke opgaver.”

Hundested Plejecenter arbejder med at skabe gode levemiljøer for beboerne, evidensbaseret hvis muligt. Gode levemiljøer er et must, hvis man skal skabe et godt arbejdsmiljø ­– også på plejecentret.


Demens kræver god kommunikation

På plejehjemmet Holmegårdsparken arbejder man målrettet med demens og kommunikation for at være klar til de udfordringer, som beboere med udadreagerende adfærd kan give.


Uddannelse mindsker konflikter på varmestuer og væresteder

Når frivillige og ansatte på landets væresteder og varmestuer møder mennesker med udfordringer, kan der opstå konflikter og voldsomme episoder.


Erfaringsudveksling blandt varmestuer og væresteder

Voldsomme hændelser er en del af arbejdet på varmestuer og væresteder rundt om i landet. Derfor har Vold som Udtryksform tilbudt udviklingsforløb med fokus på voldsforebyggelse. Mød en af deltagerne her.


Varmestuer: ”Et stort hjerte kan ikke stå alene”

Dilemmaet mellem at ville rumme alle og samtidig passe godt på sine medarbejdere er et gennemgående tema hos landets varmestuer. Det efterlader ofte personalet i opslidende tvivlsspørgsmål – men man kan møde dilemmaet med faglighed.


“Demens er ikke andet end at opfatte virkeligheden på en anden måde”

I ny bog opfordrer psykolog Anneke Dapper-Skaaning pårørende og plejepersonale til at gøre sig umage med at “oversætte” det, mennesker med demens forsøger at kommunikere.


Prisbelønnet sygehus forebygger trusler og vold med redskab fra psykiatrien

Sygehus Sønderjylland vurderer løbende patienter ud fra BVC, og boner en patient ud som højrisiko, tager personalet forskellige forholdsregler.


“Børnene gør det så godt de kan – også når de har det svært”

Tilgangen Low Arousal har betydet færre konflikter og langt færre magtanvendelser i L-klasserne Helsingør Kommunes dagbehandlingstilbud på Skolerne i Snekkersten.


“Det handler om relation, relation, relation”

Kristian har en lang historie med misbrug og vold. Vendepunktet kom, da han mødte en medarbejder, der holdt fast, også når hans adfærd var urimelig. En god relation og en stor portion vedholdenhed fra personalet betyder alt, mener Kristian.


”Vi har fået mere fokus på, hvad vi selv bringer ind i samspillet”

Udgangspunkt i den enkelte borger og løbende refleksion over egen praksis. Det er vigtige elementer, når det handler om at skabe størst mulig tryghed for både medarbejdere og borgere i bofællesskabet Føllehavegård.


Demenscentret Pilehuset: Når man har selvkontrol, kan man samarbejde

Personcentreret omsorg og Low arousal er det faglige fundament i Demenscentret Pilehuset i København. Det betyder mindre udadreagerende adfærd og færre konfliktsituationer.


Det er blevet sjovt at arbejde med de svære hverdagsdilemmaer

På Center for Neuropædagogik i Næstved har trivselsplaner gjort det sjovere at løse hverdagens udfordringer, fordi borgernes egne ressourcer og den kollegiale faglige sparring bliver bragt i spil.


Det skal være trygt at arbejde ude

Socialpsykiatrien i Sønderborg har sat øget fokus på trygheden for de medarbejdere, der arbejder alene hjemme hos borgerne. Ønsket er at blive endnu bedre til at komme konflikter og vold i forkøbet.


Digital chikane: Det er aldrig den enkelte medarbejders ansvar

I Faaborg-Midtfyn Kommune har de netop indført en politik om forebyggelse og håndtering af chikane på digitale medier


Drama hjælper unge med autisme til at håndtere svære følelser

Lyngåskolen i Aarhus hjælper unge med autisme til at sætte ord på deres tanker og følelser om det svære ungdomsliv gennem rollespil.


En blid arm i stedet for et stramt bælte

Afsnit 61-63 på Region Syddanmarks psykiatriske afdeling i et nyt sygehusbyggeri i Aabenraa er med stort engagement gået ind i at omsætte teorierne i Safewards til praksis i hverdagen.


Faglighed frem for farlighed

Målrettet arbejde med voldsforebyggelse har ført til at antallet af arbejdsskader på forsorgshjemmet Saxenhøj er halveret i løbet af et år.


Film afslører, hvorfor Henning slog personalet

Marte Meo-metoden med at optage små videoer af samspillet med demensramte forebygger meget vold, styrker trivslen og mindsker sygefraværet på Fuglsangsø Centret i Herning.


FIT er FEDT

Færre konflikter og mindre fysisk magt. Det er resultatet af metoden Feedback Informed Treatment, som det socialpsykiatriske botilbud Mariested i Sæby benytter sig af.


Her vælger borgerne selv kontaktpersoner

På botilbuddet Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk Kommune vælger borgerne selv, hvilke medarbejdere de vil samarbejde med og om hvad. Det styrker tilliden og relationen.


Indretningen kan forebygge konflikter

Sikkerheden er forbedret markant, og samtidig har de godt 1.000 borgere, som hver måned får hjælp og vejledning i Borgercenter Voksne fået klart bedre forhold.


Kommunikation i øjenhøjde giver færre klager

Styrket Borgerkontakt hjælper kontaktcentermedarbejdere ved Københavns Jobcenter til at forebygge konflikter med borgerne. Det har reduceret antallet af klager.


Konflikter og vold i skolen: ­ ”Vi kunne godt bruge nogle flere redskaber”

Konflikter og vold fylder i hverdagen på mange skoler. Vi har talt med tre lærere om udfordringerne på deres skole i Ballerup.


LA2 tager pulsen på beboerne

Tæt samarbejde mellem medarbejdere og borgere øger trygheden på botilbuddet Grevenlund i Odense. Her anvender medarbejderne metoden LA2, hvor de med afsæt i tre værktøjer sætter fokus på borgerens trivsel, tryghed og læring.


Løvkær: Halverede volden med trafiklysmetoden

Medarbejderne i botilbuddet Løvkær bruger trafiklysmetoden som pædagogisk redskab i arbejdet med at forebygge konflikter og vold. På to år har de halveret antallet af voldsomme episoder.


Nu ser vi på beboernes trivsel, frem for hvilken risiko de udgør

På botilbuddet Tuesten Huse inddrager personalet beboere, som er involveret i konflikter, i en åben og meningsfuld dialog. Det giver viden om, hvordan de sammen undgår at havne i nye konflikter.


Øget trivsel mindsker risikoen for konflikter og vold

Screeningsredskabet BVC og brugen af mestringsskemaer har gjort det nemmere for personalet på bostedet Birkevangen i Bramming at forudsige og kategorisere beboernes sindstilstand. Det øger trivslen og afværger voldsomme episoder, inden de opstår.


Plejecentre i Herning: Smittet af arbejdsglæde

Tre plejecentre i Herning Kommune har med Marte Meo og trivselsmøder skabt større arbejdsglæde for medarbejderne - og øget trivsel for både medarbejdere og borgere med demens.


Push-beskeder om borgernes tilstand mindsker konflikter

At møde borgerne, hvor de er, er afgørende for at skabe den ’gode kontakt’, mener man på Udviklingscenteret De 2 Gårde i Børkop. Beskeder med løbende vurderinger af borgernes tilstand hjælper medarbejdere til at undgå at blive udsat for vold. 


Ramasjang får Victor til at sove uden ballade

Personalet på botilbuddet Fogedvænget i Hedensted bruger deres fantasi og gør alt, hvad de kan for at undgå konflikter. De anvender metoden Low Arousal.


Sikkerhed og faglighed er hinandens forudsætninger

Alle medarbejdere i Specialområde Børn og Unge i Region Midtjylland har været på kursus i Low arousal. Den fælles faglighed skaber tryghed i hverdagen i forhold til at håndtere voldsomme situationer.


Skovbo: Praksisfortællinger forebygger konflikter

På Skovbo i Skanderborg er der mange redskaber i den værktøjskasse, der hjælper medarbejderne med at forebygge og håndtere konflikter i hverdagen. Et af de mest brugte er praksisfortællinger.


Tilllid, ligeværdighed og respekt – tre nøgleord til den gode relation

Livssituationen ændrede sig totalt for Simon Fønsbo, da han blev ramt af en blodprop i hjernen. Her fortæller han om sine erfaringer med at være patient og om de frustrationer, det kan føre med sig.


Trafiklys giver trygt arbejdsmiljø på jobcentret i Horsens Kommune

Det er ikke overfaldsalarmer og vagter, der giver tryghed i maven på de ansatte. Det er, at man ved, hvad man skal i dagligdagen, og når det går galt.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden