Alle Botilbud Døgninstitutioner Hospitaler Ældrecentre Øvrige

Praksis


Her vælger borgerne selv kontaktpersoner

På botilbuddet Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk Kommune vælger borgerne selv, hvilke medarbejdere de vil samarbejde med og om hvad. Det styrker tilliden og relationen.


FIT er FEDT

Færre konflikter og mindre fysisk magt. Det er resultatet af metoden Feedback Informed Treatment, som det socialpsykiatriske botilbud Mariested i Sæby benytter sig af.


LA2 tager pulsen på beboerne

Tæt samarbejde mellem medarbejdere og borgere øger trygheden på botilbuddet Grevenlund i Odense. Her anvender medarbejderne metoden LA2, hvor de med afsæt i tre værktøjer sætter fokus på borgerens trivsel, tryghed og læring.


“Børnene gør det så godt de kan – også når de har det svært”

Tilgangen Low Arousal har betydet færre konflikter og langt færre magtanvendelser i L-klasserne Helsingør Kommunes dagbehandlingstilbud på Skolerne i Snekkersten.


Digital chikane: Det er aldrig den enkelte medarbejders ansvar

I Faaborg-Midtfyn Kommune har de netop indført en politik om forebyggelse og håndtering af chikane på digitale medier


Indretningen kan forebygge konflikter

Sikkerheden er forbedret markant, og samtidig har de godt 1.000 borgere, som hver måned får hjælp og vejledning i Borgercenter Voksne fået klart bedre forhold.


Nu ser vi på beboernes trivsel, frem for hvilken risiko de udgør

På botilbuddet Tuesten Huse inddrager personalet beboere, som er involveret i konflikter, i en åben og meningsfuld dialog. Det giver viden om, hvordan de sammen undgår at havne i nye konflikter.


En blid arm i stedet for et stramt bælte

Afsnit 61-63 på Region Syddanmarks psykiatriske afdeling i et nyt sygehusbyggeri i Aabenraa er med stort engagement gået ind i at omsætte teorierne i Safewards til praksis i hverdagen.


Film afslører, hvorfor Henning slog personalet

Marte Meo-metoden med at optage små videoer af samspillet med demensramte forebygger meget vold, styrker trivslen og mindsker sygefraværet på Fuglsangsø Centret i Herning.


Ramasjang får Victor til at sove uden ballade

Personalet på botilbuddet Fogedvænget i Hedensted bruger deres fantasi og gør alt, hvad de kan for at undgå konflikter. De anvender metoden Low Arousal.


Faglighed frem for farlighed

Målrettet arbejde med voldsforebyggelse har ført til at antallet af arbejdsskader på forsorgshjemmet Saxenhøj er halveret i løbet af et år.


”Vi har fået mere fokus på, hvad vi selv bringer ind i samspillet”

Udgangspunkt i den enkelte borger og løbende refleksion over egen praksis. Det er vigtige elementer, når det handler om at skabe størst mulig tryghed for både medarbejdere og borgere i bofællesskabet Føllehavegård.


Plejecentre i Herning: Smittet af arbejdsglæde

Tre plejecentre i Herning Kommune har med Marte Meo og trivselsmøder skabt større arbejdsglæde for medarbejderne - og øget trivsel for både medarbejdere og borgere med demens.


Sikkerhed og faglighed er hinandens forudsætninger

Alle medarbejdere i Specialområde Børn og Unge i Region Midtjylland har været på kursus i Low arousal. Den fælles faglighed skaber tryghed i hverdagen i forhold til at håndtere voldsomme situationer.


Det skal være trygt at arbejde ude

Socialpsykiatrien i Sønderborg har sat øget fokus på trygheden for de medarbejdere, der arbejder alene hjemme hos borgerne. Ønsket er at blive endnu bedre til at komme konflikter og vold i forkøbet.


Løvkær: Halverede volden med trafiklysmetoden

Medarbejderne i botilbuddet Løvkær bruger trafiklysmetoden som pædagogisk redskab i arbejdet med at forebygge konflikter og vold. På to år har de halveret antallet af voldsomme episoder.


Demenscentret Pilehuset: Når man har selvkontrol, kan man samarbejde

Personcentreret omsorg og Low arousal er det faglige fundament i Demenscentret Pilehuset i København. Det betyder mindre udadreagerende adfærd og færre konfliktsituationer.


Skovbo: Praksisfortællinger forebygger konflikter

På Skovbo i Skanderborg er der mange redskaber i den værktøjskasse, der hjælper medarbejderne med at forebygge og håndtere konflikter i hverdagen. Et af de mest brugte er praksisfortællinger.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden