Metoder

Vi samlet en række af de mest benyttede og anerkendte indsatser og metoder til at forebygge og håndtere trusler og vold på arbejdspladsen. Vi beskriver de enkelte dele kort og henviser til litteratur og hjemmesider, hvor du kan finde mere viden.

Identifikation
Identifikation handler om, hvordan arbejdspladsen og de ansatte kan identificere den vold, som findes, for at kunne lægge en strategi for det voldsforebyggende arbejde.

Forebyggelse
Forebyggelse omfatter de ansattes kompetencer i arbejdet, hvordan arbejdet er tilrettelagt, tilgangen til borgeren og rammerne på arbejdspladsen.

Håndtering
Håndtering beskriver, hvad arbejdsplads og kolleger kan gøre efter en voldsom episode, både umiddelbart efter og på længere sigt, for at minimere den belastning, som den ansatte oplever efter en voldsom episode.

Servicetjek
I Vold som Udtryksform har vi udviklet et webbaseret redskab - Arbejdspladstjek - som gør det muligt for arbejdspladser at ’tage temperaturen’ på den voldsforebyggende indsats.

Udskriv
Del