Alle Forebyggelse Håndtering Læring

Metoder


Mestringsskemaet i kombination med BVC

Mestringsskemaet er et dialogbaseret samarbejdsredskab, som hjælper borgere og medarbejdere med at stille skarpt.


Tryghedsplan (forebyggelsesplan)

En forebyggelsesplan (eller en tryghedsplan) er en slags samarbejdsaftale mellem personale og borgere.


Low Arousal

Low Arousal tager udgangspunkt i, at mennesker reagerer med udfordrende adfærd, når de har mistet kontrollen over sig selv og er havnet i en tilstand af kaos.


APV

APV – arbejdspladsvurderingen – bruges til at kortlægge og løse problemer i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.


Registrering

Ved at registrere og analysere voldsomme episoder får arbejdspladsen vigtig viden om karakteren og forekomsten af volden. Viden kan bruges til videre forebyggelse.


Risikovurdering

En risikovurdering gør det muligt at målrette forebyggelsen direkte i forhold til risikoen for vold. Der er forskellige metoder til at vurdere risiko.


Borgerinddragelse

Når beboere, patienter, elever føler sig hørt, anerkendt og inddraget, mindskes risikoen for vold.


Organisering af arbejdet

Tidspres, højt arbejdstempo og krav om svære beslutninger kan have betydning for, om der opstår vold på arbejdspladsen.


Social kapital

Social kapital handler om relationerne på arbejdspladsen - samarbejde, tillid og retfærdighed. Det har har betydning for kvaliteten af arbejdet og for trivslen.


Retningslinjer

Arbejdspladsens retningslinjer skal beskrive den samlede indsats for at identificere, forebygge, håndtere og drage læring af problemer med trusler og vold.


Handleplan

Handleplanen beskriver, hvordan ledelse og medarbejdere vil arbejde med at forebygge vold, og hvem der har ansvar for de enkelte tiltag.


Supervision

Med supervision til medarbejderne kan arbejdspladsen sikre, at der sker løbende faglig refleksion, læring og udvikling.


Nye medarbejdere på arbejdspladsen

Nye medarbejdere, elever og studerende i praktik har brug for introduktion til arbejdspladsen og arbejdet med at forebygge og håndtere vold.


Konflikthåndtering

Konflikter kan udvikle sig voldsomt, hvis man ikke gør noget for at stoppe dem. Den måde vi taler og handler på, kan være med til at dæmpe konflikter.


Fysiske metoder til at undvige, frigøre og fastholde

Viden om, hvordan man kan undgå et overgreb eller gøre sig fri fra en person, som holder en fast, kan skabe tryghed i hverdagen.


Fysiske rammer og indretning

De fysiske rammer og indretningen af lokalerne har stor betydning for trivsel og tryghed.


Kollegial førstehjælp

Hvis en kollega bliver udsat for vold, er det vigtigt at vide, hvad man kan gøre for at tage hånd om ham eller hende.


Defusing og debriefing

Defusing og debriefing er samtaler, som finder sted efter en voldsom episode med det formål at forebygge skadevirkninger.


Kriseplan

Alle arbejdspladser bør have en kriseplan, der beskriver, hvad der skal ske, og hvem der gør hvad, hvis en medarbejder bliver udsat for vold.


Anmeldelse af vold

Vold på arbejdspladsen skal anmeldes som en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet, til arbejdspladsens forsikringsselskab og i nogle tilfælde også til politiet.


Trafiklysmetoden (grøn, gul, rød)

Trafiklysmetoden – også kaldet grøn, gul, rød eller blinklyset – er en enkel metode til at læse borgerens signaler og beskrive personalets handlemuligheder.


Brøset Violence Checklist (BVC)

Brøset Violence Checklist (BVC) forudsiger risikoen for vold inden for et døgn, ved at personalet registrerer borgerens adfærd ud fra 6 variable.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden