Tre nye casefilm om voldsforebyggelse

  Tre nye casefilm om voldsforebyggelse
  28. august 2018
  På skolen, i botilbuddet og på socialkontoret. Vold som Udtryksform er klar med tre nye casefilm om konflikter og vold.

  Temamøder i efteråret
  29. juni 2018

  Søg støtte til voldsforebyggelsen på botilbud
  28. juni 2018
  Socialstyrelsen udbyder nye indsatsforløb, der skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud. Forløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer på området og kan søges af forvaltninger og sociale tilbud.

  Når sundhedsvæsenet får tæsk: Finder danske sygeplejersker sig i for meget?
  6. april 2018
  Et stærkt udfordret arbejdsmiljø med hverdagstrusler er hvad sygeplejerskerne på en akutmodtagelse i Region Hovedstaden dagligt accepterer, når de går på arbejde. Sygeplejerskerne opfatter blandt andet verbal vold som et arbejdsvilkår i det danske sundhedsvæsen. En bekymrende udvikling, der i værste tilfælde kan svække solidariteten og sammenhængskraften blandt borgerne i hele den danske velfærdsstat.

  Forebyg vold – metoder, der virker
  20. marts 2018
  Hvad gør vi for at forebygge og håndtere den vold, der kan opstå, når vi arbejder med borgere med særlige problemstillinger? På websitet Metoder Mod Vold åbner arbejdspladser landet over dørene og viser, hvordan de arbejder systematisk og målrettet for at begrænse problemet.

  Vil du dele dine erfaringer med trusler og vold?
  12. marts 2018
  Er du skolelærer? Har du oplevet trusler eller vold på din arbejdsplads? Vi har brug for din hjælp til en ny casefilm.

  Få hjælp til det voldsforebyggende arbejde – søg et indsatsforløb
  27. februar 2018
  Nye indsatsforløb på på botilbud og på boformer for hjemløse skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder. Forløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer på området og kan søges af forvaltninger og sociale tilbud.

  Indsatsteam skal hjælpe de nationale retningslinjer om voldsforebyggelse på vej
  13. februar 2018
  Socialstyrelsens indsatsteam skal hjælpe botilbud og forvaltninger i kommuner og regioner med at implementere de nye nationale retningslinjer om voldsforebyggelse.

  Landet rundt: Voldsforebyggelse på dagsordenen
  12. februar 2018
  Rift om gratis oplæg om voldsforebyggelse. 15 kommuner får besøg af Vold som Udtryksform i 2018.

  Ny vejledning om voldsforebyggelse til skoler og fritidsordninger
  8. februar 2018
  Hver femte lærer har været udsat for vold inden for det seneste år, og hver fjerde lærer har været udsat for trusler.

  Konference: Forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse
  1. februar 2018
  Socialstyrelsen inviterer til konference den 19. april 2018 om de nye nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse. Hør om implementering, læring og konkrete metoder. 

  Socialrådgivere, politifolk og skattemedarbejdere er presset af det psykiske arbejdsmiljø
  25. januar 2018
  Stort arbejdspres, unødvendige opgaver, vold og trusler. Det er noget af det, der i særlig grad belaster det psykiske arbejdsmiljø for ansatte med myndighedsarbejde. Det viser ny undersøgelse fra FTF.
  FTF'ere har et markant højere arbejdspres end lønmodtagere generelt. Og de oplever i markant lavere grad, at de har mulighed for at levere kvalitet i arbejdet. Især socialrådgivere, politifolk og skattemedarbejdere oplever et belastet psykisk arbejdsmiljø. Det viser en ny omfattende kortlægning af FTF'ernes psykiske arbejdsmiljø.

  Ansøgningspulje: Voldsforebyggelsespakker til hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere, politi og fængsler
  23. januar 2018
  Arbejdspladser inden for udvalgte brancher kan nu søge puljestøtte til en voldsforebyggelsespakke.

  Nye arbejdspladslaboratorier for kommunale forvaltninger, folkeskoler og specialskoler – søg nu
  22. januar 2018
  Vold som Udtryksform inviterer i 2018 til to arbejdspladslaboratorier målrettet henholdsvis kommunale forvaltninger og folkeskoler og specialskoler. Udviklingsforløbene henvender sig til ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter.

  Nationale retningslinjer skal forebygge vold på botilbud og forsorgshjem
  20. december 2017
  Socialstyrelsen har udarbejdet nye retningslinjer til botilbud og boformer for hjemløse. Formålet er at fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder.

  Tak for i år – vi er klar til 2018!
  20. december 2017
  Arbejdspladslaboratorier, casefilm, temamøder, inspirationshæfter, udviklingsprojekter, oplæg for arbejdsmiljøorganisationer i kommuner … 2017 har været et travlt år for Vold som Udtryksform. Vi vil gerne sige tak til alle jer vi har mødt og samarbejdet med i årets løb – fra Lemvig til Sønderborg. Tak for engagement, gode diskussioner, videndeling og insisteren på, at det nytter noget at arbejde med at forebygge trusler og vold på arbejdspladser.

  Tilbud til kommuner – få et gratis oplæg om voldsforebyggelse
  20. december 2017
  Tilbud til HR- & arbejdsmiljøafdelinger i kommuner

  Er tiden inde til igen at sætte voldsforebyggelse på dagsordenen? Hvis JA, så bidrager vi gerne!

  Basis på plads, når volden skal forebygges
  19. december 2017
  Retningslinjer, kriseplan, registreringsskemaer og læring efter voldsepisoder. Det var hovedelementerne i arbejdspladslaboratoriet Basis på plads. 11 arbejdspladser var med, de rundede udviklingsforløbet af med at dele deres erfaringer med hinanden. 

  Vold som Udtryksform fortsætter
  13. november 2017
  En bevilling fra satspuljen betyder, at Vold som Udtryksform fortsætter i 2018-19.

  Vold mod fængselsbetjente slår ny kedelig rekord
  30. oktober 2017
  Vold mod fængselsbetjente er fordoblet de seneste år. Fængselsforbundet kræver bedre arbejdsforhold i fængslerne for at få volden bragt ned.

  Temadage med Bo Hejlskov Elvén
  25. oktober 2017
  I 2018 har vi igen temadage med psykolog Bo Hejlskov Elvén på programmet.

  Bo Hejlskov Elvén har mange års erfaringer med at arbejde med konflikter og problemskabende adfærd. Og han har skrevet adskillige bøger om emnet.

  Evaluering: Vold som Udtryksform gør en forskel
  27. september 2017
  Vold som Udtryksforms viden og aktiviteter har høj relevans. Det viser en dugfrisk evaluering. Folketinget skal nu beslutte, om indsatsen skal fortsætte.

  Nyt studie: Vold på jobbet har alvorlige konsekvenser på lang sigt
  26. september 2017
  En voldsepisode på arbejdspladsen sætter dybe spor i flere år efter hændelsen.

  Ny casefilm: Jeg bestemmer!
  16. august 2017
  "Jeg tænkte på, om jeg ikke måtte få mine 200 kroner ... det er fordi, jeg skal have Tuborg Classic."

  Vold som Udtryksform skal evalueres
  4. juli 2017
  Bevillingen til Vold som Udtryksform udløber ved årsskiftet. Folketinget skal tage stilling til, om initiativet skal fortsætte, og i den forbindelse skal Vold som Udtryksform evalueres.

  Godt klædt på, når arbejdet foregår ude
  4. juli 2017
  Hjemmevejledere og støttepersoner arbejder ofte alene hjemme hos borgeren og kan ikke hente sparring hos kolleger, hvis der opstår en voldsom situation. I arbejdspladslaboratoriet Uden for fast arbejdsplads har udegående medarbejdere afprøvet tilgange og værktøjer til voldsforebyggelse – og delt deres erfaringer med hinanden.

  LA2 – samarbejds­redskab til bedre trivsel og mindsket vold
  1. juni 2017
  LA2 er et praktisk og konkret redskab, som borgere og fagpersoner kan anvende i samarbejde. LA2 er inspireret af Low Arousal-tankegangen

  Basis på plads – nyt arbejdspladslaboratorium skudt i gang
  31. maj 2017
  24 medarbejdere fra 11 arbejdspladser fra hele landet mødes den 31. maj-1.juni til kick off for arbejdspladslaboratorium Basis på plads.

  Nye tal på volden
  8. maj 2017
  Arbejdsmiljøundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark' 2016  er netop offentliggjort. Andelen af lønmodtagere, der har været udsat for vold på arbejdspladsen, er stort set uændret siden 2012.

  Pulje tømt på 14 dage!
  4. maj 2017
  Puljen til voldsforebyggelsespakker på døgn- og hjemmepleje området kan ikke længere søges! Midlerne er opbrugte for i år.
  I 2018 vil det igen være muligt at søge støtte.

  Nye muligheder for midler til voldsforebyggelse!
  18. april 2017
  NU kan der igen søges midler til at gennemføre voldsforebyggelsespakker!
  Søg nu - og senest den 23. juni.

  Ny aftale på plads: 150 rehabiliterende psykiatriske pladser i behandlingspsykiatrien
  18. april 2017
  Regeringen og alle Folketingets partier, på nær Enhedslisten, har fastlagt rammerne for nye rehabiliterende psykiatriske afdelinger i behandlingspsykiatrien.

  Voldsforebyggelsespakker til hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere og politi og fængsler
  5. april 2017
  Nu bliver det igen muligt at søge voldsforebyggelsespakker.

  Tre nye forslag om specialiserede psykiatriske afdelinger
  22. marts 2017

  Regeringen trækker lovforslag om specialbotilbud tilbage
  2. marts 2017
  Regeringens plan om at oprette en ny type socialpsykiatriske afdelinger til udadreagerende borgere med psykisk sygdom bliver alligevel ikke til noget. Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann meddeler, at regeringen har trukket lovforslaget tilbage.

  Voldsforebyggelse på dagsordenen i kommunerne – rift om gratis oplæg fra Vold som Udtryksform
  22. februar 2017
  Er tiden inden til igen at sætte voldsforebyggelse på dagsordenen? Så bidrager vi gerne". Sådan skrev vi tidligere på måneden i en mail til HR- og arbejdsmiljøafdelingen i alle landets kommuner.

  Nyt arbejdspladslaboratorium: Basis på plads
  21. februar 2017
  Har I brug for støtte til at udvikle, eller puste nyt liv, i jeres retningslinjer for forebyggelse af trusler og vold?

  Organisationer: Lovforslag er en ommer
  6. februar 2017
  Seks faglige organisationer har sendt en appel til politikerne om at trække lovforslaget om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger tilbage i sin nuværende form.

  Organisationer: Socialpsykiatriske afdelinger i strid med love og konventioner
  30. januar 2017
  Regeringen har fremsat et lovforslag om oprettelse af nye socialpsykiatriske afdelinger. Forslaget får skarpe ord med på vejen fra Socialpædagogerne og Dansk Sygeplejeråd.

  Faglige organisationer uenige om forslag om knivforbud
  30. januar 2017
  Socialminister Mai Mercado har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til knivforbud på psykiatriske bosteder. Forslaget får en blandet modtagelse af de faglige organisationer.

  Vind undervisning i voldsforebyggelse
  26. januar 2017
  Studerende og undervisere på en social- og sundhedsuddannelse kan vinde undervisning i voldsforebyggelse.

  Nyt temahæfte: Forebyg vold på ældreområdet
  23. januar 2017
  Nyt temahæfte fra Vold som Udtryksform om forebyggelse af vold på plejecentre og i hjemmeplejen.

  Ny rapport: Faglighed har stor betydning for voldsforebyggelse
  10. januar 2017
  Det daglige arbejde med borgeren har stor betydning, når man skal forebygge vold på botilbud og forsorgshjem. Det viser en ny rapport fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

  Ny guide skal sikre ansatte erstatning efter vold
  6. januar 2017
  Nyt skema skal hjælpe ansatte, der udsættes for vold, med at få erstatning, selvom de ikke har politianmeldt den borger, der begik volden.
  For at få erstatning efter Offererstatningsloven skal en voldsepisode som udgangspunkt anmeldes til politiet inden 72 timer.

  Ombudsmandens sætter fokus på socialpsykiatrien i 2017
  5. januar 2017
  I 2017 vil Ombudsmandens Tilsynsafdeling have særligt fokus på forholdene på landets socialpsykiatriske botilbud. 

  Efterlysning: Erfaringer med debriefing på børn- og ungeområdet
  14. december 2016
  Børn- og Unge-afdelingen i Aarhus Kommune vil gå nye veje i arbejdet med at forebygge trusler og vold.

  Temamøde om robusthed i arbejdet med konflikter og vold
  12. december 2016
  Den 22. februar inviterer vi til temamøde om robusthed i arbejdet med konflikter og vold.

  Nyt liv til forebyggelsespakkerne
  6. december 2016
  Partierne bag årets satspulje på beskæftigelsesområdet har indgået aftale om at afsætte 10 mio. kr. til gennemførelse af forløb med voldsforebyggelsespakker. Målet er at underbygge forebyggelse og håndtering af episoder med vold og trusler på arbejdspladserne.

  Ny politisk plan for voldsforebyggelse får blandet modtagelse
  21. oktober 2016
  Et bredt flertal i Folketinget har landet en aftale om en ny handlingsplan, der skal forebygge vold på botilbud. Et centralt element i aftalen er oprettelsen af nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i regionerne. Den løsning har fået et blandet modtagelse.

  Arbejdstilsynet inviterer: Temamøder om regelkollision
  21. oktober 2016
  Temadagene sætter fokus på Arbejdstilsynets og Socialtilsynets opgaver og den praktiske hverdag i de kommunale, regionale og private tilbud.

  400 mio. kr. til ny handlingsplan mod vold på botibud
  17. oktober 2016
  Regeringen og satspuljepartierne har indgået en aftale om at afsætte 400 mio. kr. over de næste fire år til en ny handlingsplan, der skal forebygge vold på botilbud.

  Forskningsprojekt: Nye redskaber til voldsforebyggelse
  28. september 2016
  Et nyt forskningsprojekt skal udvikle redskaber til at forebygge vold og trusler i psykiatrien og i fængsler

  Når man skærer mennesker over én kam og kalder dem farlige – så bliver de for alvor farlige
  27. september 2016
  Nils Holmquist Andersen er talsmand i LAP, Landsforeningen af psykiatribrugere. Læs hans personlige indlæg i den aktuelle debat om vold på bosteder. 

  Vold som Udtryksform 2017: Dine ideer – tak
  23. september 2016
  Vi er i fuld gang med at planlægge Vold som Udtryksforms aktiviteter i 2017. Og vi vil meget gerne have dine input.

  Specialestuderende søger akutmodtagelse
  22. september 2016
  Vi samarbejder p.t. med to specialestuderende fra Roskilde Universitet. Anne og Alberte skriver speciale om fysisk og psykisk vold i sundhedsvæsenet – med fokus på sygeplejerskernes arbejdsmiljø.

  Temahæfte: Arbejd trygt ude
  8. september 2016
  Nyt temahæfte om voldsforebyggelse, når arbejdet foregår ude.

  “Hvem er du?” – ny casefilm om trusler og vold på ældreområdet
  6. september 2016
  Lissi er for nylig flyttet på plejecenter. En morgen kommer Maja for at hjælpe hende i bad – det vil Lissi ikke, hun slår ud efter Maja, som  går igen.

  Nyt udspil fra regeringen: 8 indsatser skal forebygge vold på botilbud
  1. september 2016
  Regeringen foreslår nu otte konkrete indsatser, der skal forebygge vold i botilbud. Indsatserne tager afsæt i anbefalingerne fra en arbejdsgruppe med fem ministerier, KL og Danske Regioner.

  Ny type bosteder skal højne sikkerheden i psykiatrien
  25. august 2016
  Regeringen vil afsætte et ’trecifret’ millionbeløb til at højne sikkerheden i psykiatrien. Pengene skal blandt andet bruges til at etablere en type botilbud – en mellemting mellem de nuværende socialpsykiatriske bosteder og hospitalerne. Forslaget har fået en blandet modtagelse af de faglige organisationer.

  Voldsforebyggelse uden for fast arbejdsplads – gratis udviklingsforløb
  15. juli 2016
  Arbejder du med voldsforebyggelse - uden for en fast arbejdsplads? Så er udviklingsforløbet her måske noget for dig.

  Konflikt uden konfrontation – temamøder med Bo Hejlskov
  12. juli 2016
  Så har vi igen temamøder med Bo Hejlskov Elvén i kalenderen. Vi holder 3 temamøder i januar 2017.

  Gratis ekspertbistand til regionale arbejdspladser
  4. juli 2016
  Et godt psykisk arbejdsmiljø hænger tæt sammen med arbejdsglæde, faglighed, kvalitet og produktivitet. Derfor bør arbejdsmiljø og løsning af kerneopgaven tænkes sammen.

  Arbejdspladslaboratorium ældreområdet – søg senest 24. juni
  14. juni 2016
  Arbejder du med ældre og er du optaget af voldsforebyggelse? Nu har du chancen for at komme med i et gratis udviklingsforløb. Fra september 2016 til maj 2017 afvikler Vold som Udtryksform et nyt arbejdsplads­laboratorium for ledere og arbejdsmiljø­repræsentanter fra 12 arbejdspladser.

  Slut på arbejdspladslaboratorium om brugerinddragelse – og start på et nyt
  31. maj 2016
  Vold som Udtryksforms arbejdspladslaboratorium om brugerinddragelse i forebyggelse af vold og trusler er slut. Til efteråret sætter vi gang i et nyt udviklingsforløb.

  Kommentar: Psykiatrisk profilering?
  17. maj 2016
  KOMMENTAR: "En forhastet panikløsning". Sådan betegner Benny Lihme forslaget om, at der skal oprettes en ny type institution til de (måske) farligste mennesker med sindslidelse. Læs hans indlæg i den aktuelle debat.

  Del din historie med vold
  11. maj 2016
  Medarbejderne på Lindegården opfordrer kolleger landet over til at dele deres historier om vold og trusler på arbejdspladsen.

  Ny viden om vold på botilbud understreger behov for handling
  10. maj 2016
  To nye analyser fra Socialstyrelsen og Social- og Indenrigsministeriet kaster lys på udfordringen med vold på botilbud og forsorgshjem.

  Det er ikke lykkedes at nedbringe volden mod ansatte på botilbud de seneste 10 år. Det viser en ny velfærdspolitisk analyse af vold på sociale botilbud, som Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet.

  Dansk Selskab for psykosocial rehabilitering: Nej tak til tvang i sociale tilbud
  9. maj 2016
  Nej tak til voldspakker og botilbud med øgede muligheder for tvang. Ja tak til forebyggende indsatser. Sådan lyder det fra Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, der frygter at den aktuelle debat stigmatiserer mennesker med psykiske lidelser.

  Et arbejdsmiljø uden vold og trusler
  2. maj 2016
  Støtteerklæring: Vold som Udtryksform bakker op om alle de medarbejdere og organisationer, der aktuelt er med til at sætte fokus på et alvorligt arbejdsmiljøproblem: risikoen for at blive udsat for vold og trusler på jobbet.

  Underskriftsindsamling: Nej til flere drab i psykiatrien
  28. april 2016
  Nej til flere drab - ja til mere omsorg.

  Robusthed på arbejdspladsen – temahæfte og temamøde
  28. april 2016
  Når man arbejder med mennesker, der kan reagere med vold eller trusler, er det vigtigt at være bedst muligt klædt på til mødet. En af måderne er at styrke arbejdspladsens - og dermed medarbejdernes - robusthed.

  Tag & Del – 6 temamøder om trusler og vold i arbejdet med børn og unge
  6. april 2016
  Vold som Udtryksform, BAR Social & Sundhed og BAR Undervisning & Forskning inviterer ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter til 120 gratis minutter med skarpt fokus på forebyggelse af trusler og vold i arbejdet med børn og unge.

  Tilbud om ekspertrådgivning og inspiration!
  6. april 2016
  Fra 1. april kan regioner og regionale arbejdspladser få ekspertrådgivning og inspiration om emnerne 'vold og trusler', 'organisatoriske forandringer' samt 'faglige forandringer'.

  PSSST – ny materialesamling om voldsforebyggelse på børn- og ungeområdet
  4. marts 2016
   
  Vold og trusler er en alvorlig udfordring på mange arbejdspladser. Også på børn- og ungeområdet.

  Nyt arbejdspladslaboratorium om voldsforebyggelse på ældreområdet
  1. marts 2016
  Vold som Udtryksform inviterer 12 arbejdspladser til at deltage i et udviklingsforløb om voldsforebyggelse på ældreområdet. Start september 2016.

  Ny kortlægning: Lovgivning og initiativer til voldsforebyggelse
  22. februar 2016
  Socialstyrelsen har kortlagt lovgivning og statslige initiativer målrettet forebyggelse af vold på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. 

  Forebyggelse og håndtering uden for fast arbejdsplads
  15. februar 2016
  Nyt materiale på vej til medarbejdere, der arbejder uden for fast arbejdsplads.

  Vi runder Holbæk
  21. januar 2016
  Kommunikation, konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Vold som Udtryksforms første temamøde i 2016 finder sted i Holbæk. Skal du med?

  Vind undervisning
  13. januar 2016
  Er du underviser eller studerende? Hvis, kan du vinde en lektion i forebyggelse af trusler og vold.

  Ny regel fra 1. januar 2016
  18. december 2015
  Arbejdsgivere skal fremover også sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for, arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, forebygges.

  Årets sidste nyhedsbrev
  7. december 2015
  Læs blandt andet om SPARK, elektronisk risikovurdering og Safewards – en ny model til forebyggelse af vold og tvang.

  Slut med forebyggelsespakker!
  30. november 2015
  Et af resultaterne af årets Finanslovsaftale er, at Forebyggelsespakkerne fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse forsvinder. Sidste frist for at søge er den 14. december 2015.

  Efterårets nyhedsbrev er på gaden
  1. oktober 2015
  Borgerinddragelse, tvang, forskning. Det er blot nogle af emnerne.

  Støtte til forebyggelse af trusler og vold
  23. september 2015
  Fredag den 25. september lanceres de nye forebyggelsespakker til skoler m. fl.

  Skal politianmeldelse være forudsætning for erstatning?
  17. september 2015
  Følg den aktuelle diskussionen på vor facebook side.

  Mange behandlingsdomme skyldes vold mod ansatte
  31. august 2015
  28 % af behandlingsdomme i 2014 skyldtes vold og trusler mod ansatte

  Input til materialesamling, tak!
  26. august 2015
  En materialesamling til arbejdspladser på børn- og ungeområdet er på vej.
  Vi har brug for jeres hjælp til, hvad den skal indeholde. Mange tak!

  Ude nu: Nyhedsbrevet for august
  21. august 2015
  Læs om ændrede regler, indsats på børn- og ungeområdet mv

  Temamøde i Kbh.: Mental robusthed
  12. august 2015
  Onsdag den 28. oktober fra kl. 14.15 til 16.30, inviterer vi til temamøde i København NV

  Efterlysning: Hvor er de udækkede behov?
  11. august 2015
  Er du - eller din arbejdsplads - stødt på udfordringer, temaer eller områder, som kunne trænge til en særlig opmærksomhed i det kommende år? Oplever I, at der er brug for en publikation, en casefilm, et udviklingsarbejde, et værktøj eller et temamøde om et af voldsforebyggelsens delelementer? Hvis, så send os meget gerne en mail med jeres forslag.
  Skriv til Bjarne Møller på bm@sus.dk

  12 arbejdspladser gør klar
  29. juli 2015
  Et nyt arbejdspladslaboratorium starter op i september. Temaet er 'Brugerinddragelse i voldsforebyggelse'

  Chikane på sociale medier
  21. juli 2015
  Et katalog fra FTF giver ideer til hvordan chikane kan forebygges

  Nye tal om vold og trusler
  12. juni 2015
  Nu kan du se 2014-tallene fra NFA her

  Ny udgave af nyhedsbrevet!
  4. juni 2015
  Søger du nyheder om voldsforebyggelse? Læs juni-udgaven af vort nyhedsbrev.

  Ny publikation om risikovurdering!
  26. maj 2015
  16 sider om 'risikovurdering' - incl. en række konkrete værktøjer.

  Film til inspiration
  18. maj 2015
  To nye videoer om vold og voldsforebyggelse i arbejdet med børn og unge

  Pulje til voldsforebyggelse
  13. maj 2015
  Botilbud og forsorgshjem kan søge midler til voldsforebyggelse. Fristen er den 1. juni!

  Gode og grusomme konflikter
  30. april 2015
  Stadig ledige pladser til heldagstemamødet i Kolding den 27. maj. Skynd dig.

  Nyhedsbrevet er på gaden!
  15. april 2015
  Nu er april-udgaven af vort nyhedsbrev på gaden!

  Invitation til ‘Stævne 2015’
  17. marts 2015
  For erfarne voldsforebyggere. Den 9. & 10. juni. På Hindsgavl Slot.

  Invitation til udvikling!
  10. marts 2015
  Vær med til at udvikle metoder til borgerinddragelse i voldsforebyggelse

  Ny publikation om brugerinddragelse i voldsforebyggelse
  8. marts 2015
  Så er vi klar til at præsentere udgivelsen 'Vi gør det sammen'!

  Penge til voldsforebyggelse
  27. februar 2015
  Regeringen, SF og Enhedslisten har i dag bevilget penge til blandt andet forebyggelse af vold!

  Ny udgave af nyhedsbrevet
  11. februar 2015
  Læs om netchikane, borgerinddragelse i voldsforebyggelse, vold mod bioanalytikere o.m.a.

  Vigtig forbedring af arbejdsmiljøloven
  22. januar 2015
  Arbejdsgivere har fremover pligt til også at forebygge arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd, uden for arbejdstiden.

  Vind undervisning
  8. januar 2015
  Studerende og undervisningssteder kan vinde undervisning i voldsforebyggelse på arbejdspladser.

  Temamøder med Bo Hejlskov
  7. januar 2015
  Så er det muligt at tilmelde sig temamøderne i Aalborg, Odense og København!

  Alt udsolgt ved Vejle-konferencen!
  23. december 2014
  Stadig pladser ved konferencen om vold i arbejdet med børn og unge, i Høje Taastrup.

  Nyt rejsehold i Arbejdstilsynet
  12. december 2014
  Dialog med ledelse (om vold) er målet for nyt rejsehold.

  Korte nyheder!
  4. december 2014
  Decembernyhedsbrevet er på gaden! Hent det her

  To nye film!
  3. december 2014
  Om samspillet mellem ansat og borger. Den ene foregår hjemme hos Morten. Den anden, på et botilbud.

  Forebyggelsespakker til hospitaler
  3. november 2014
  Nu kan hospitaler søge forebyggelsespakker. Pakkerne har til formål at forebygge vold. Ansøgningsfrist: 15. december.

  November-nyhedsbrevet er på gaden!
  31. oktober 2014
  Læs blandt andet om vigtig lovændring, risikovurdering og vold i arbejdet med børn og unge.

  Invitation til heldags temamøde
  23. oktober 2014
  Temaet: Gode og grusomme konflikter
  Sted: Frederiksberg
  Tid: 21. januar

  Invitation til konference!
  26. september 2014
  Overskriften for konferencerne (i Vejle og Høje Taastrup) er 'Vold og trusler i arbejdet med børn og unge'.

  Ny film fra Vold som Udtryksform
  17. september 2014
  Se filmen om konflikter på arbejdspladsen og om fem strategier til konflikthåndtering (6 min.)

  FTF: Det er en skandale!
  11. september 2014
  Det er uacceptabelt, når voldsofre snydes for erstatning, fordi der ikke er tegnet en ansvarsforsikring.

  September nyhedsbrev
  1. september 2014
  Læs de seneste nyheder om vold og voldsforebyggelse her

  Tema: arbejdsmiljø
  22. august 2014
  Socialpædagogen, nr. 14 (august), er et temanummer om arbejdsmiljø, herunder vold og trusler

  Stadig ledige midler!
  14. august 2014
  Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse: Det er fortsat muligt for døgninstitutioner og hjemmepleje at søge støtte til voldsforebyggelse.

  Efterlysning!
  8. august 2014
  Mange arbejdspladser satser målrettet på at forebygge vold og trusler.
  Hjælp os med at finde en afdeling, et hospital, et tilbud inden for børne- og ungdomspsykiatrien, hvor indsatsen har båret frugt! Kontakt bm@sus.dk

  Arrangement i Korsør
  4. august 2014
  Den 12. november: Temamøde om voldsforebyggelse og konflikthåndtering

  Politisk aftale om voldsforebyggelse
  1. juli 2014
  Voldsforebyggelsespakke for hospitaler, et rejsehold og en tilsynsindsats med fokus på det psykiske arbejdsmiljø

  Satspuljeaftale på psykiatriområdet
  23. juni 2014
  Med fokus på sikkerhed for borgere og ansatte

  Nyhedsbrev Juni 2014
  18. juni 2014
  Læs blandt andet om at Knud Kristensen, landformand i SIND, mener tiden er inde til en havarikommission.

  Åbent samråd i Folketinget om vold
  4. juni 2014
  Se video fra samrådet i Beskæftigelsesudvalget, om vold (03.06.)

  Publikation og film om risikovurdering
  2. juni 2014
  Læs og hør om, hvordan sociale bo- og servicetilbud arbejder med risikovurdering.

  Ny publikation om risikovurdering
  5. maj 2014
  2. juni udgiver vi publikationen 'Risikovurdering - et bidrag til voldsforebyggelse'. Læs kort om risikovurdering

  Ny udgave af nyhedsbrevet er på gaden!
  22. april 2014
  Læs bl.a.
  - om beslutningsforslag som skal sikre erstatning for svie, smerte og tabt arbejdsfortjeneste efter vold
  - om at kommende socialpædagoger skal klædes på til at kunne håndtere konflikter og vold.

  Nyt hæfte om psykisk APV
  4. april 2014
  Ni eksempler på hvordan arbejdspladser - via APV - er lykkedes med at løse psykiske arbejdsmiljøproblemer.

  Temamøde i Sønderborg
  26. marts 2014
  Den 15. september sætter vi fokus på, hvordan konflikter kan håndteres, og hvordan risikoen for vold og trusler på arbejdspladser kan formindskes. Det sker på Scandic Sønderborg

  Stævne 2014: Inspiration, erfaringsudveksling og idéudvikling
  17. marts 2014
  Projekt Vold som Udtryksform inviterer igen i år til stævne for inspiration, erfaringsudveksling og idéudvikling.
  I år tager vi udgangspunkt i to vigtige temaer indenfor voldsforebyggelse: Risikovurdering samt Borgerinddragelse i det voldsforebyggende arbejde.

  Job uden Vold: Marts 2014
  5. marts 2014
  Læs bl.a om nye løsninger i psykiatrien og forumteater som metode i konfliktforebyggelse

  Filmklip med ministeren
  12. februar 2014
  Se klip fra Mette Frederiksens tale på Beskæftigelsesministeriets konference om vold på arbejdspladser.

  Vind undervisning i voldsforebyggelse
  6. februar 2014
  Fristen for at deltage i konkurrencen om at vinde undervisning i voldsforebyggelse på arbejdspladser, er den 10. marts.

  Efterlysning
  17. januar 2014
  Har I erfaringer med at inddrage borgere i voldsforebyggelse? Vil I dele erfaringerne med os?
  Send en mail til bbb@sus.dk

  Pjece med 10 gode råd
  16. januar 2014
  Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har, på opfordring fra beskæftigelsesministeren, udarbejdet en pjece med råd til hvordan vold kan forebygges.

  Blogindlæg: Gå på to ben!
  9. januar 2014
  Voldsforebyggelse handler om arbejdsmiljø men OGSÅ om at give borgerne god service og god behandling.

  Nye voldsforebyggelsespakker!
  30. september 2013
  Ansatte i døgninstitutioner og hjemmepleje kan nu få økonomisk støtte til voldsforebyggelse. Det er Beskæftigelsesministeren som via 'Fonden for forebyggelse og fastholdelse' har udmeldt midlerne.

  Ny bog: Konflikter og vold – en faglig udfordring
  15. september 2013
  Social- og sundhedsassistenter, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere er blandt de faggrupper, der oftest bliver udsat for trusler og vold på jobbet. Hvorfor opstår konflikter og vold i mødet mellem medarbejdere og borgere, brugere eller patienter? Og hvad kan man gøre for at identificere, forebygge og håndtere volden?

  Udskriv
  Del