Nyheder


”Forråelse er ikke problemet – men at forråelsen er blevet nødvendig”

21. marts 2024 - Konference: Psykologisk tryghed er modgiften mod den forråelse og det mentaliseringssvigt, der kan opstå, når man oplever høje følelsesmæssige krav i arbejdet med sårbare borgere.


Nyt temahæfte om høje følelsesmæssige krav

14. marts 2024 - Høje følelsesmæssige krav opstår, når man skal sætte sig ind i en borgers tænkning og adfærd, håndtere eller skjule tanker eller følelser som sorg, vrede eller afmagt, eller når man skal tilpasse sin kommunikation eller adfærd til borgeren


Supervision med brug af Rød-Grøn-Blå-modellen på plejehjem

6. marts 2024 - I Rudersdal har medarbejderne på et demensplejehjem succes med at arbejde systematisk med supervision til gavn for både beboere og personale


Ny podcast: Vi har brug for omsorg, tålmodighed og indlevelse

8. januar 2024 - Samarbejdet mellem pårørende og personale på plejehjem betyder alt. Et dårligt samarbejde skaber frustrationer, som kan bryde ud i åbne konflikter. Omvendt giver et godt samarbejde tryghed og ro for beboerne og deres nærmeste.


Øje for succeserne

4. januar 2024 - Et øget fokus på coachende og anerkendende samtaler har givet større arbejdsglæde for personalet og mere trivsel blandt beboerne på plejehjemmet Hornbækhave


“Demens er ikke andet end at opfatte virkeligheden på en anden måde”

18. december 2023 - I ny bog opfordrer psykolog Anneke Dapper-Skaaning pårørende og plejepersonale til at gøre sig umage med at “oversætte” det, mennesker med demens forsøger at kommunikere.


Ny podcast: Dæmp konflikter og forebyg vold med Low Arousal

22. november 2023 - Ophidsede stofbrugere i et fixerum på Halmtorvet og frustrerede beboere i et bosted faldt til ro, når Louise Runge brugte metoden Low Arousal til at dæmpe konflikter.


”Her smider vi rygmærkerne” – erfaringsudveksling blandt varmestuer og væresteder

21. november 2023 - Otte væresteder og varmestuer fra hele landet mødtes til Arbejdspladslaboratorium og delte erfaringer om voldsforebyggelse med hinanden.


Se webinar om Low Arousal

21. september 2023 - Se med og hør om Louise Runges erfaringer med, hvordan en Low Arousal-tilgang kan bruges til at bringe nervesystemet i ro og bidrage til at forbygge voldsomme hændelser


Varmestuer: ”Et stort hjerte kan ikke stå alene”

14. september 2023 - Dilemmaet mellem at ville rumme alle og samtidig passe godt på sine medarbejdere kan mødes med faglighed.


Webinar: Low arousal i praksis

31. august 2023 - Se med og hør om Louise Runges erfaringer med, hvordan en ’Low arousal’-tilgang kan bruges til at bringe nervesystemet i ro og bidrage til at forbygge voldsomme hændelser. Louise Runge er tidligere leder af et stofindtagelsesrum på Vesterbro.


Se to webinarer om skam

16. august 2023 - Vold og trusler om vold er et arbejdsmiljøproblem, som kan aktivere en følelse af skam, utilstrækkelighed og skyld. Se eller gense webinarer om skam i professionelle relationer med forfatter Katja Balslev Nielsen


Sosu: Bliv klædt på til praktikken

29. juni 2023 - Er det vold, når du på dit praktiksted i ældreplejen bliver råbt ad? Eller hvis en beboer kaster noget efter dig? Hvornår skal du registrere noget som vold? I dette webinar tager vi dig med hele vejen, når det gælder forebyggelse og håndtering af voldsomme episoder.


Nyt arbejdsplads-laboratorium for botilbud

18. april 2023 - Vil I være endnu bedre til at forebygge og håndtere konflikter og voldsomme episoder på jeres botilbud? Kom til arbejdsplads-lab med os


Temadag: Skab større tryghed med Nænsom Nødværge®

9. februar 2023 - Vold som Udtryksform inviterer til temadag om Durewall-metoden, Nænsom Nødværge®. Et redskab til at møde voldsom adfærd på arbejdet uden at bruge magt.


Det gode samarbejde med pårørende på plejehjem

26. januar 2023 - Et nyt temahæfte giver dig konkrete redskaber og inspiration til, hvordan du kan gøre samarbejdet med pårørende på plejehjem endnu bedre.


Nye podcasts: Brug Åben Dialog

20. januar 2023 - To nye podcasts om den populære metode Åben Dialog fortæller om, hvad den går ud på og et botilbuds erfaringer med at bruge den.


Konference: Brug for mere tryghed og trivsel for både borgere og medarbejdere i socialpsykiatrien

25. november 2022 - Borgere i social- og behandlingspsykiatrien bør have mere medbestemmelse og i højere grad ses som medmennesker, lød det på konferencen ”Skab trygge leve- og arbejdsmiljøer”


“Vi møder borgerne som unikke mennesker. Ikke opgaver.”

11. oktober 2022 - Hundested Plejecenter arbejder med at skabe gode levemiljøer for beboerne, evidensbaseret hvis muligt. Gode levemiljøer er et must, hvis man skal skabe et godt arbejdsmiljø ­– også på plejecentret.


Vil I have et gratis besøg af en konsulent fra Vold som Udtryksform?

20. maj 2022 - Tilbud til Social- og sundhedsskoler: Få en konsulent på besøg til at holde oplæg om at forstå, forebygge og håndtere konflikter i ældreplejen. Oplægget varer 2 timer og er gratis.


Nye læringsspil til dig i ældreplejen

1. marts 2022 - Er du ansat eller i praktik i ældreplejen? Med to nye interaktive online-spil kan du øve dig i at træffe gode valg og håndtere voldsomme episoder på jobbet. Du vil møde både ansatte og borgere i spillet - og du skal træffe vigtige valg.


Demens kræver god kommunikation

2. februar 2022 - På plejehjemmet Holmegårdsparken arbejder man målrettet med demens og kommunikation for at være klar til de udfordringer, som beboere med udadreagerende adfærd kan give.


Nye dialogkort til ældreplejen

17. januar 2022 - Brug kortene til at skabe nogle gode samtaler om, hvordan I kan forebygge og håndtere voldsomme episoder


Uddannelse mindsker konflikter på varmestuer og væresteder

11. januar 2022 - Når frivillige og ansatte på landets væresteder og varmestuer møder mennesker med udfordringer, kan der opstå konflikter og voldsomme episoder


“Vi skal have mindsket både volden og brugen af tvang i psykiatrien”

13. december 2021 - Reportage fra den velbesøgte konference ”Skab trivsel og forebyg vold og tvang i psykiatrien, somatikken og sociale tilbud”.


Podcast: Gode rammer i sosu-praktikken

6. december 2021 - Hvordan kan vi undgå, at sosuelever giver op undervejs i praktikken? Og hvad skal der til, for at de får en god praktiktid?


”Vi har fået flere redskaber til vores pædagogiske arbejde”

6. december 2021 - Fra 5 magtanvendelser om ugen til 33 på et år. Vedholdende fokus og nye redskaber forebygger vold og konflikter på Bakkeskolen i Horsens.


”Det er godt at arbejde med udvikling i fredstid”

26. november 2021 - Kildevældsskolen i København har deltaget i et arbejdspladslaboratorium, som Vold som Udtryksform står bag


Folketinget investerer i voldsforebyggelse

19. november 2021 - Vold som Udtryksform fortsætter arbejdet med at styrke trivsel og arbejdsmiljø de næste fire år.


Ny podcast: “Den bedste skole i verden”

4. november 2021 - Der findes måder at forebygge uro, konflikt og voldsomme episoder på i klasseværelset. Mød 4.b på Katrinebjergskolen i Aarhus, der stortrives.


Arbejdspladslaboratorium: Skoler arbejder med konflikter for at undgå dem

28. oktober 2021 - Gode erfaringer fra nyt udviklingsforløb for skoler, der vil blive bedre til at tage hånd om konflikter og voldsomme episoder.


Nyt materiale: Forebyg og håndter voldsomme episoder på væresteder

8. september 2021 - Pjece og dialogkort til medarbejdere og frivillige i væresteder, varmestuer og sociale cafeer


Tre webinarer om voldsforebyggelse i juni

3. juni 2021 - Med tre gratis webinarer sætter vi i juni fokus på ældreområdet, samt på hvordan man som leder kan understøtte det voldsforebyggende arbejde.


Forstå og håndter konflikten: Nyt undervisningsmateriale til SOSU-elever

3. marts 2021 - Hent tre temaark med viden og øvelser om konflikter, forebyggelse og håndtering.


Nyt redskab: Forebyg arbejdsvold i fritiden

25. januar 2021 - Nyt redskab kan hjælpe jer med at identificere, forebygge og håndtere vold uden for arbejdstiden.


Dialogkort: Konflikter og voldsomme episoder på væresteder

17. januar 2021 - 10 dialogkort med dilemmaer fra hverdagen i væresteder, varmestuder og sociale cafeer.


Nyt redskab: Tjek arbejdspladsens viden og praksis i forhold til voldsforebyggelse

7. januar 2021 - Brug Vold som Udtryksforms tjek-skema til at undersøge, hvordan I arbejder med at identificere, forebygge. håndtere og lære af voldsomme episoder.


Nye anbefalinger skal forebygge voldsomme episoder i ældreplejen

20. december 2020 - Sundhedsstyrelsen har udgivet anbefalinger til ledere og medarbejdere i ældreplejen. Anbefalingerne sætter rammen for, hvordan man kan arbejde med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagererende adfærd i ældreplejen.


Videoforedrag: Forebyg og håndter vold og trusler

4. december 2020 - Seks videoforedrag med psykologer, arbejdsmiljøprofessionelle, og ledere fra Arbejdsmiljøcentret, Københavns Kommune, FOA, Kriminalforsorgen, Politiet og Forsvaret.


Webmateriale om ledelse i arbejdet med det voldsomme

18. november 2020 - Webmaterialet 'Ledelse i arbejdet med det voldsomme' beskriver udfordringer og dilemmaer i det voldsforbyggende arbejde og lægger op til refleksion og drøftelse i ledergruppen.


Ny bekendtgørelse samler regler om det psykiske arbejdsmiljø

1. oktober 2020 - Bekendtgørelsen gør det tydligere for arbejdsgivere, ledere og medarbejdere, hvilke regler der gælder for at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.


Vold og trusler i skolen: Relationerne til eleverne betyder alt

23. september 2020 - Især nyuddannede lærere oplever vold og trusler. Der er meget, lærerne selv kan gøre for at mindske risikoen for konflikter. Det fortæller to unge lærere og en arbejdsmiljøforsker om i en ny podcast.


Film: Sæt konflikter og vold på dagsordenen

6. september 2020 - Brug Vold som Udtryksforms 10 casefilm og vejledninger til at sætte konflikter og voldsomme episoder på dagsordenen.


Arbejdspladser søges: Vær med til at afprøve et nyt dialogspil med fokus på arbejdsmiljø og faglighed

29. juni 2020 - Vil I være med til at afprøve et nyt dialogspil med fokus på arbejdsmiljø og faglighed sammen med spillets udviklere?


Nyt: webinarer om voldsforebyggelse

22. maj 2020 - Få ny inspiration til arbejdet med at forebygge konflikter og vold. Vær med på 2 gratis webinarer i juni. Vi sætter fokus på risiko, trivsel og tryghed samt læring af voldsomme episoder.


Gratis udviklingsforløb: Vold uden for arbejdstid

30. september 2019 - Har I udfordringer med arbejdsrelateret chikane, trusler og vold i fritiden? Nyt gratis arbejdspladspladslaboratorium for ledere og arbejdsmiljørepræsentanter starter i november. Søg senest den 15. oktober.


Inspirationsmøder om voldsforebyggelse

31. marts 2019 - Vrå - Herning - Sønderborg: Kom til inspirationsmøde


Tal på volden

22. februar 2019 - 5,8 % af lønmodtagerne har været udsat for vold inden for de seneste 12 måneder. Det viser de nyeste tal fra undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018’.


Guider og kort om vold

18. februar 2019 - BFA Velfærd og Offentlig Administation har udarbejdet 6 guider til arbejdspladser, der sjældent har trusler og vold.


Søg et indsatsforløb: Botilbud og forvaltninger kan nu søge om hjælp til voldsforebyggelse

7. februar 2019 - Socialstyrelsen tilbyder indsatsforløb, der skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud.


‘Det man fokuserer på, bliver der mere af’ – Mestringsskemaet i kombination med BVC

31. januar 2019 - Mestringsskemaet i kombination med BVC.


Brug fortællinger til at forebygge vold: Ny forebyggelsespakke til botilbud og boformer for hjemløse

22. januar 2019 - Ny forebyggelsespakke fra Arbejdstilsynet skal hjælpe ledere og medarbejdere i botilbud med at sætte systematisk fokus på forebyggelse.


Nyt undervisningsmateriale om voldsforebyggelse

20. december 2018 - Et nyt elektronisk undervisningsmateriale klæder kommende fagprofessionelle på til at forebygge konflikter og voldsomme episoder i sociale tilbud. Materialet præsenteres på fem temamøder i 2019.


Nye redskaber til botilbud

29. november 2018 - Få redskaber til at arbejde med de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Der er både redskaber, der kan bruges i personalegruppen og redskaber til samarbejdet med borgerne.


Ændring af arbejdsskadesikringsloven: Det skal være nemmere at få anerkendt arbejdsskader

24. november 2018 - Forslag til ændring af arbejdsskadesikringsloven efter at FTF sammen med en række medlemsorganisationer har presset på for at få ændret loven. Ændringen skal gøre det mindre vanskeligt at få anerkendt arbejdsskader.


Vold som Udtryksform fortsætter til 2022

9. november 2018 - En bevilling fra satspuljen betyder, at Vold som Udtryksform fortsætter frem til sommeren 2022.


Få hjælp til arbejdet med at forebygge vold på botilbud

29. oktober 2018 - Nye indsatsforløb skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud. Forløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer på området og kan søges af forvaltninger og sociale tilbud.


Temamøder om trivsel og tryghed på botilbud

1. oktober 2018 - Socialstyrelsen inviterer til temadag og temamøder om de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på sociale tilbud. Hør om, hvordan fokus på trivsel og tryghed kan mindske risikoen for voldsomme episoder.


Ny bog: Konflikter og vold – en faglig udfordring

22. september 2018 - I den reviderede udgave af "Konflikter og vold - en faglig udfordring" sætter fagfolk fokus på konflikter og vold på arbejdspladsen. Undersøgelser viser at vold på arbejdspladsen kan forebygges hvis arbejdspladsen gør en aktiv og målrettet indsats. 


Tre nye casefilm om voldsforebyggelse

28. august 2018 - På skolen, i botilbuddet og på socialkontoret. Vold som Udtryksform er klar med tre nye casefilm om konflikter og vold. Brug filmene som til at sætte gang i en snak om, hvordan I forebygger og håndterer konflikter hos jer


Når sundhedsvæsenet får tæsk: Finder danske sygeplejersker sig i for meget?

6. april 2018 - Trusler er hverdag for sygeplejerskerne på en akutmodtagelse i Region Hovedstaden.


Forebyg vold – metoder, der virker

20. marts 2018 - Hvad gør vi for at forebygge og håndtere den vold, der kan opstå, når vi arbejder med borgere med særlige problemstillinger?


Få hjælp til det voldsforebyggende arbejde – søg et indsatsforløb

27. februar 2018 - Nye indsatsforløb på på botilbud og på boformer for hjemløse skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder.


Indsatsteam skal hjælpe de nationale retningslinjer om voldsforebyggelse på vej

13. februar 2018 - Socialstyrelsens indsatsteam skal hjælpe botilbud og forvaltninger i kommuner og regioner med at implementere de nye nationale retningslinjer om voldsforebyggelse.


Landet rundt: Voldsforebyggelse på dagsordenen

12. februar 2018 - Rift om gratis oplæg om voldsforebyggelse. 15 kommuner får besøg af Vold som Udtryksform i 2018.


Ny vejledning om voldsforebyggelse til skoler og fritidsordninger

8. februar 2018 - Hver femte lærer har været udsat for vold inden for det seneste år, og hver fjerde lærer har været udsat for trusler.


Konference: Forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse

1. februar 2018 - Socialstyrelsen inviterer til konference den 19. april 2018 om de nye nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.


Socialrådgivere, politifolk og skattemedarbejdere er presset af det psykiske arbejdsmiljø

25. januar 2018 - Stort arbejdspres, unødvendige opgaver, vold og trusler. Det er noget af det, der i særlig grad belaster det psykiske arbejdsmiljø for ansatte med myndighedsarbejde.


Ansøgningspulje: Voldsforebyggelsespakker til hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere, politi og fængsler

23. januar 2018 - Arbejdspladser inden for udvalgte brancher kan nu søge puljestøtte til en voldsforebyggelsespakke.


Nye arbejdspladslaboratorier for kommunale forvaltninger, folkeskoler og specialskoler – søg nu

22. januar 2018 - Vold som Udtryksform inviterer i 2018 til to arbejdspladslaboratorier målrettet henholdsvis kommunale forvaltninger og folkeskoler og specialskoler.


Tilbud til kommuner – få et gratis oplæg om voldsforebyggelse

20. december 2017 - Tilbud til HR- & arbejdsmiljøafdelinger i kommuner


Tak for i år – vi er klar til 2018!

20. december 2017 - Arbejdspladslaboratorier, casefilm, temamøder, inspirationshæfter, udviklingsprojekter, oplæg for arbejdsmiljøorganisationer i kommuner.


Nationale retningslinjer skal forebygge vold på botilbud og forsorgshjem

20. december 2017 - Socialstyrelsen har udarbejdet nye retningslinjer til botilbud og boformer for hjemløse. Formålet er at fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder.


Basis på plads, når volden skal forebygges

19. december 2017 - Retningslinjer, kriseplan, registreringsskemaer og læring efter voldsepisoder. Det var hovedelementerne i arbejdspladslaboratoriet Basis på plads.


Vold som Udtryksform fortsætter

13. november 2017 - En bevilling fra satspuljen betyder, at Vold som Udtryksform fortsætter i 2018-19.


Vold mod fængselsbetjente slår ny kedelig rekord

30. oktober 2017 - Vold mod fængselsbetjente er fordoblet de seneste år. Fængselsforbundet kræver bedre arbejdsforhold i fængslerne for at få volden bragt ned.


Temadage med Bo Hejlskov Elvén

25. oktober 2017 - I 2018 har vi igen temadage med psykolog Bo Hejlskov Elvén på programmet.


Evaluering: Vold som Udtryksform gør en forskel

27. september 2017 - Vold som Udtryksforms viden og aktiviteter har høj relevans. Det viser en dugfrisk evaluering. Folketinget skal nu beslutte, om indsatsen skal fortsætte.


Nyt studie: Vold på jobbet har alvorlige konsekvenser på lang sigt

26. september 2017 - En voldsepisode på arbejdspladsen sætter dybe spor i flere år efter hændelsen.


Ny casefilm: Jeg bestemmer!

16. august 2017 - "Jeg tænkte på, om jeg ikke måtte få mine 200 kroner ... det er fordi, jeg skal have Tuborg Classic."


Godt klædt på, når arbejdet foregår ude

4. juli 2017 - Hjemmevejledere og støttepersoner arbejder ofte alene hjemme hos borgeren og kan ikke hente sparring hos kolleger, hvis der opstår en voldsom situation.


Vold som Udtryksform skal evalueres

4. juli 2017 - Bevillingen til Vold som Udtryksform udløber ved årsskiftet. Folketinget skal tage stilling til, om initiativet skal fortsætte, og i den forbindelse skal Vold som Udtryksform evalueres.


LA2 – samarbejdsredskab til bedre trivsel og mindsket vold

1. juni 2017 - LA2 er et praktisk og konkret redskab, som borgere og fagpersoner kan anvende i samarbejde. LA2 er inspireret af Low Arousal-tankegangen


Basis på plads – nyt arbejdspladslaboratorium skudt i gang

31. maj 2017 - 24 medarbejdere fra 11 arbejdspladser fra hele landet mødes den 31. maj-1.juni til kick off for arbejdspladslaboratorium Basis på plads.


Nye tal på volden

8. maj 2017 - Arbejdsmiljøundersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark' 2016  er netop offentliggjort. Andelen af lønmodtagere, der har været udsat for vold på arbejdspladsen, er stort set uændret siden 2012.


Ny aftale på plads: 150 rehabiliterende psykiatriske pladser i behandlingspsykiatrien

18. april 2017 - Regeringen og alle Folketingets partier, på nær Enhedslisten, har fastlagt rammerne for nye rehabiliterende psykiatriske afdelinger i behandlingspsykiatrien.


Nye muligheder for midler til voldsforebyggelse!

18. april 2017 - NU kan der igen søges midler til at gennemføre voldsforebyggelsespakker!


Voldsforebyggelsespakker til hospitaler, døgn- og hjemmepleje, lærere og politi og fængsler

5. april 2017 - Nu bliver det igen muligt at søge voldsforebyggelsespakker.


Tre nye forslag om specialiserede psykiatriske afdelinger

22. marts 2017 - I februar måtte regeringen trække et lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger tilbage efter massiv kritik fra centrale organisationer og aktører på psykiatriområdet.


Regeringen trækker lovforslag om specialbotilbud tilbage

2. marts 2017 - Regeringens plan om at oprette en ny type socialpsykiatriske afdelinger til udadreagerende borgere med psykisk sygdom bliver alligevel ikke til noget.


Voldsforebyggelse på dagsordenen i kommunerne – rift om gratis oplæg fra Vold som Udtryksform

22. februar 2017 - Er tiden inden til igen at sætte voldsforebyggelse på dagsordenen? Så bidrager vi gerne". Sådan skrev vi tidligere på måneden i en mail til HR- og arbejdsmiljøafdelingen i alle landets kommuner.


Nyt arbejdspladslaboratorium: Basis på plads

21. februar 2017 - Har I brug for støtte til at udvikle, eller puste nyt liv, i jeres retningslinjer for forebyggelse af trusler og vold?


Organisationer: Lovforslag er en ommer

6. februar 2017 - Seks faglige organisationer har sendt en appel til politikerne om at trække lovforslaget om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger tilbage i sin nuværende form.


Faglige organisationer uenige om forslag om knivforbud

30. januar 2017 - Socialminister Mai Mercado har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til knivforbud på psykiatriske bosteder. Forslaget får en blandet modtagelse af de faglige organisationer.


Organisationer: Socialpsykiatriske afdelinger i strid med love og konventioner

30. januar 2017 - Regeringen har fremsat et lovforslag om oprettelse af nye socialpsykiatriske afdelinger. Forslaget får skarpe ord med på vejen fra Socialpædagogerne og Dansk Sygeplejeråd.


Vind undervisning i voldsforebyggelse

26. januar 2017 - Studerende og undervisere på en social- og sundhedsuddannelse kan vinde undervisning i voldsforebyggelse.


Nyt temahæfte: Forebyg vold på ældreområdet

23. januar 2017 - Nyt temahæfte fra Vold som Udtryksform om forebyggelse af vold på plejecentre og i hjemmeplejen.


Ny rapport: Faglighed har stor betydning for voldsforebyggelse

10. januar 2017 - Det daglige arbejde med borgeren har stor betydning, når man skal forebygge vold på botilbud og forsorgshjem.


Ny guide skal sikre ansatte erstatning efter vold

6. januar 2017 - Nyt skema skal hjælpe ansatte, der udsættes for vold, med at få erstatning, selvom de ikke har politianmeldt den borger, der begik volden.


Ombudsmandens sætter fokus på socialpsykiatrien i 2017

5. januar 2017 - I 2017 vil Ombudsmandens Tilsynsafdeling have særligt fokus på forholdene på landets socialpsykiatriske botilbud. 


Efterlysning: Erfaringer med debriefing på børn- og ungeområdet

14. december 2016 - Børn- og Unge-afdelingen i Aarhus Kommune vil gå nye veje i arbejdet med at forebygge trusler og vold.


Temamøde om robusthed i arbejdet med konflikter og vold

12. december 2016 - Den 22. februar inviterer vi til temamøde om robusthed i arbejdet med konflikter og vold


Nyt liv til forebyggelsespakkerne

6. december 2016 - Partierne bag årets satspulje på beskæftigelsesområdet har indgået aftale om at afsætte 10 mio. kr. til gennemførelse af forløb med voldsforebyggelsespakker.


Arbejdstilsynet inviterer: Temamøder om regelkollision

21. oktober 2016 - Temadagene sætter fokus på Arbejdstilsynets og Socialtilsynets opgaver og den praktiske hverdag i de kommunale, regionale og private tilbud.


Ny politisk plan for voldsforebyggelse får blandet modtagelse

21. oktober 2016 - Et bredt flertal i Folketinget har landet en aftale om en ny handlingsplan, der skal forebygge vold på botilbud.


400 mio. kr. til ny handlingsplan mod vold på botibud

17. oktober 2016 - Regeringen og satspuljepartierne har indgået en aftale om at afsætte 400 mio. kr. over de næste fire år til en ny handlingsplan, der skal forebygge vold på botilbud.


Forskningsprojekt: Nye redskaber til voldsforebyggelse

28. september 2016 - Et nyt forskningsprojekt skal udvikle redskaber til at forebygge vold og trusler i psykiatrien og i fængsler


Når man skærer mennesker over én kam og kalder dem farlige – så bliver de for alvor farlige

27. september 2016 - Nils Holmquist Andersen er talsmand i LAP, Landsforeningen af psykiatribrugere. Læs hans personlige indlæg i den aktuelle debat om vold på bosteder. 


Vold som Udtryksform 2017: Dine ideer – tak

23. september 2016 - Vi er i fuld gang med at planlægge Vold som Udtryksforms aktiviteter i 2017. Og vi vil meget gerne have dine input.


Temahæfte: Arbejd trygt ude

8. september 2016 - Nyt temahæfte om voldsforebyggelse, når arbejdet foregår ude.


“Hvem er du?” – ny casefilm om trusler og vold på ældreområdet

6. september 2016 - Lissi er for nylig flyttet på plejecenter. En morgen kommer Maja for at hjælpe hende i bad – det vil Lissi ikke, hun slår ud efter Maja, som  går igen.


Nyt udspil fra regeringen: 8 indsatser skal forebygge vold på botilbud

1. september 2016 - Regeringen foreslår nu otte konkrete indsatser, der skal forebygge vold i botilbud. Indsatserne tager afsæt i anbefalingerne fra en arbejdsgruppe med fem ministerier, KL og Danske Regioner.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden