Undervisningsmateriale til social- og sundhedsmedarbejdere

Som social- og sundhedsmedarbejder kan du komme til at opleve voldsomme episoder med de borgere, du er ansat til at hjælpe.

Igennem læringsspil, undervisningsmateriale m.m. finder du viden og redskaber, der klæder dig på til, hvordan du kan forebygge
vold og konflikter og skabe mere trivsel og tryghed på arbejdspladsen.


Læringsspil: Tryghed i praktikken

Spillet hjælper dig med at forebygge og håndtere voldsomme episoder, når du er praktik i ældreplejen. Du kan øve dig i, hvad du vil gøre og hvilke valg, du vil træffe i en hverdag med mange uforudsete situationer.


Læringsspil: Gå trygt på arbejde

Er du ansat i ældreplejen? Kan du være i tvivl om, hvordan du håndterer voldsomme episoder? I læringsspillet får du hjælp ved at blive stillet over for forskellige situationer, hvor du skal træffe et valg.


Temaark

Temaark om konfliktforståelse og konflikthåndtering i samarbejdet med borgere. Alle ark indeholder øvelser, man kan arbejde med i grupper.


Dialogkort

Brug kortene til at skabe nogle gode samtaler om, hvordan I kan forebygge og håndtere voldsomme episoder, når I er i praktik i ældreplejen.


Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale med viden, metoder og tilgange, der ruster dig og dine kommende kolleger til at forebygge konflikter og skabe trivsel og tryghed på jeres arbejdsplads.


Podcast: Gode rammer om SOSU-praktikken

Hver syvende sosu-elev dropper ud af sosu-uddannelsen. Nogen kalder det praksischok, når eleverne møder virkeligheden. Så hvad skal der til for, at de får en god praktiktid?


Podcast: Nænsom nødværge

Lyt med når social- og sundhedshjælper i Syddjurs Kommune, Karina Krause, fortæller, hvordan hun bruger Nænsom Nødværge til at undgå konflikter, vold og magtanvendelse.


Podcast: Marte Meo

Lær mere om metoden Marte Meo, som social- og sundhedsmedarbejdere, Mie Lodahl og Mette Siig, anvender på HS Bofællesskabet i Herning til at forebygge vold og trusler.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden