Forebyggelse

Organisering af arbejdet

Tidspres, højt arbejdstempo og krav om svære beslutninger kan have betydning for, om der opstår vold på arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at planlægge opgaverne bedst muligt.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er forsvarligt med hensyn til sikkerhed og sundhed. På arbejdspladser med risiko for vold, betyder det, at ledelsen har pligt til at mindske de ansattes risiko for at blive udsat for vold.

Det er en god idé at inddrage medarbejderne i det arbejde. De har ofte den mest præcise viden om hverdagen, og om hvad der skal til for at forbedre arbejdsgangen. Det er også oplagt at se på APV´en eller anden kortlægning af arbejdsmiljøproblemerne.

Planlæg arbejdet

Undersøgelser om vold på arbejdet viser, at faktorer som tidspres, højt arbejdstempo og krav om hurtige og komplekse beslutninger har betydning for, om vold opstår. Derfor er der nogle forhold, som det er vigtigt at være opmærksom på:

  • Hvem og hvor mange er på arbejde: Er de rette kompetencer til stede på det rette tidspunkt? Er fordelingen af medarbejdere hensigtsmæssig i forhold til, hvornår der er travlt? Hvis ikke, skal vagtplanerne måske revideres, og arbejdsgangene ændres. Og der skal måske lægges en plan for kompetenceudvikling.
  • Kommunikation og videndeling: Bliver nyttig viden om borgere givet videre til de rette kolleger og samarbejdspartnere? Sker det systematisk på tværs af vagter, faggrupper og afdelinger? Er der tid og ro til videndeling og faglig refleksion? Faste tidspunkter til videndeling, refleksion og supervision er en måde at sikre, at der sker løbende videndeling og læring.
  • Når tidspresset er stort: Hvornår må man kalde flere på arbejde? Hvordan skal arbejdsopgaverne fordeles? Hvem beslutter fordelingen? Hvem har ansvar for at omfordele arbejdsopgaverne, hvis planen ikke holder?
  • Når personalet ikke kan nå det hele: Er der noget der er vigtigere end andet? Hvem beslutter, hvad der er vigtigst, og hvad man eventuelt kan skubbe til næste dag, til aftenholdet eller natholdet. Hvad der er henholdsvis ’skal-opgaver’ og ’kan-opgaver’. Må man tage overarbejde – hvor meget? Er det hensigtsmæssigt?
  • Social støtte: Kan den enkelte medarbejder regne med at få støtte af kolleger og leder, når der er brug for det? Kan man sige fra over for en arbejdsopgave, man ikke kan overskue?
  • Indflydelse: Har de ansatte indflydelse på og medbestemmelse over deres eget arbejde? Bliver de inddraget, når der skal ske ændringer? Har de indflydelse på, hvornår deres arbejdstid er placeret?

Det er ikke en udtømmende liste, men nogle af de vigtige faktorer, der har med arbejdets organisering og planlægning at gøre.

Sidst opdateret: 1. juli 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden