Forebyggelse

APV – kortlægning af arbejdsmiljøet

APV – arbejdspladsvurdering – er et grundlæggende redskab i arbejdsmiljøarbejdet. APV’en bruges til at kortlægge og løse problemer i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, herunder problemer med vold.

Alle arbejdspladser skal gennemføre en APV mindst hvert tredje år. Man kan stort set selv bestemme, hvordan man tilrettelægger og gennemfører den. Mange arbejdspladser vælger at lave en spørgeskemaundersøgelse blandt de ansatte. Efterfølgende drøfter ledere og medarbejdere i fællesskab resultaterne af undersøgelsen og udarbejder handleplaner til at løse de problemer, undersøgelsen har vist. APV´en skal være tilgængelig for både ledere og medarbejdere.

APV’en skal afdække problemer med vold og trusler

På arbejdspladser, hvor vold eller trusler om vold er et problem eller et prioriteret indsatsområde, bør APV’en tilrettelægges, så den afdækker problemerne bedst muligt. Det kan man for eksempel gøre ved at spørge særligt ind til medarbejdernes oplevelser af vold og trusler. Både til omfanget og til arbejdspladsens beredskab og evne til at håndtere vold og trusler.

Eksempler på spørgsmål i en APV:

  • Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads?
  • Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads?
  • Har du tilstrækkelig viden til at forebygge og håndtere trusler og voldelige episoder med borgere, brugere eller patienter?
  • Oplever du, at din nærmeste ledelse gør en indsats for at forebygge trusler og vold?
  • Oplever du tilstrækkelig støtte fra kolleger til at håndtere trusler og vold?
  • Er arbejdspladsen hensigtsmæssigt indrettet i forhold til trusler og vold?
  • Oplever du, at der bliver fulgt tilstrækkeligt op på episoder med trusler og vold?
  • Oplever du, at din arbejdsplads har den holdning, at trusler og vold fra borgere, brugere og patienter er uacceptabelt?

Det er vigtigt, at de ansatte får mulighed for at tale om de hændelser og udfordringer med vold og trusler, de møder i hverdagen. Jo mere konkret og arbejdspladsnær viden, man har, jo bedre og mere målrettede løsninger kan man efterfølgende komme frem til.

Sidst opdateret: 30. januar 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden