Sosu: Bliv klædt på til praktikken

Sosu: Bliv klædt på til praktikken

Er det vold, når du på dit praktiksted i ældreplejen bliver råbt ad? Eller hvis en beboer kaster noget efter dig? Hvornår skal du registrere noget som vold?

I dette webinar tager chefkonsulent Birgitte Bækgaard Brasch dig med hele vejen, når det gælder forebyggelse og håndtering af voldsomme episoder, du kan komme ud for i din praktik i ældreplejen.

Birgitte Bækgaard Brasch leder Vold som Udtryksform og har mange års erfaring med voldsforebyggelse- og håndtering.

Webinaret, som blev afholdt af FOA, giver dig viden om, hvad du selv kan gøre, og hvad praktikstedet skal sørge for, når der er risiko for at møde trusler og vold i praktikken i ældreplejen.

Der er rigtig meget arbejdspladsen kan gøre, og du kan også selv gøre meget. Det handler både om at øve sig i, at kunne genkende signalerne på, at en konflikt er under optrapning og vide, hvordan du skal handle i situationen for at trappe ned og forebygge, at det udvikler sig til en voldsom episode. En vigtig pointe er også at skabe mest mulig trivsel for borgeren. Arbejdspladsen skal sørge for, at du og dine kolleger kan gå trygt på arbejde ved bl.a. at identificere de udfordringer der er, hele tiden arbejde med at forebygge dem.

Webinaret blev afholdt af FOA den 6. december 2022. Birgitte Bækgaard Brasch, chefkonsulent i SUS var oplægsholder og Heidi Leen, konsulent i FOA var vært.

Webinaret er redigeret, så pauser og polls er klippet ud.

Se webinaret

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden