Risiko, tryghed og trivsel – Forebyggelse af vold med brug af redskaber til vurdering

Temahæftet præsenterer nogle af de meste anvendte redskaber til at vurdere risiko og kortlægge, hvad der kan skabe mest mulig tryghed, trivsel og mestring for borgeren.

Hæftet er en samlet revideret udgave af to tidligere hæfter om risikovurdering.


Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden