5. januar 2017

Ombudsmandens sætter fokus på socialpsykiatrien i 2017

I 2017 vil Ombudsmandens Tilsynsafdeling have særligt fokus på forholdene på landets socialpsykiatriske botilbud. 

Baggrunden for ombudsmandens valg af tema for 2017 er bl.a. en række sager om drab, vold og trusler på de socialpsykiatriske botilbud, som har været fremme i medierne de seneste år.

Temabesøgene har to hovedspor: At se på, om sikkerheden for borgerne på botilbuddene er i orden. Og at se på, om der er problemer i samarbejdet mellem botilbuddene og de psykiatriske afdelinger.

Læs mere på Ombudsmandens hjemmeside

Publiceret: 5. januar 2017. Sidst opdateret: 22. oktober 2018

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden