17. november Hotel Nyborg Strand

Konference: Skab trygge leve- og arbejdsmiljøer

Alle har ret til et trygt sted at bo – og et trygt sted at gå på arbejde. Så hvordan kan vi fremme trivsel og tryghed hos den enkelte borger og styrke medarbejdernes arbejds­miljø – på samme tid?

Det er temaet for Vold som Udtryksforms konference i efteråret, hvor vi sætter fokus på, hvordan ledere, medarbejdere og organisation bedst kan understøtte borgerens selvbestemmelse og vej i egen proces.

Samtidig undersøger vi, hvad det betyder for medarbejdernes arbejdsmiljø, når fagligheden skal bruges på nye måder. Hvad gør medarbejderne med den usikkerhed og oplevelse af kontroltab, det kan give, at borgeren får definitionsretten på både problem og løsning? Hvad gør man fx, hvis det, borgeren vil, er i modstrid med det, man som fagperson har viden om vil være godt for borgeren?

Målgruppe

Konferencen henvender sig til ledere, medarbejdere og konsulenter, som arbejder med borgere i socialpsykiatrien eller i behandlingspsykiatrien.

Indhold

Hent program

Kom og hør om bl.a.:

  • Indblik i belastningspsykologien/ v. Rikke Høgsted, cand.psych., leder og stifter af Institut for Belastningspsykologi
  • Lederens rolle i processen hen mod recovery-orientering/ v. Line Top Abildtrup, cand.scient.soc., tidligere botilbudsleder, nu selvstændig konsulent
  • Organisatoriske tiltag, der understøtter borgerens recovery-proces/ v. Jørn Ditlev Eriksen, sygeplejerske og diplomuddannet i ledelse og Human Resource Development. Driver og er medejer af Psykovision, ekspert i recovery-perspektivet og understøtter fx botilbudsledere i at udvikle recovery-orienterede tilbud ud fra et bruger­perspektiv.

Praktiske oplysninger

Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej, Nyborg

Tid:
17. november 2022, kl. 10.00-16.00

Pris: 275 kr.

Tilmeldingsfrist: 17. oktober 2022

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden