10. januar 2017

Ny rapport: Faglighed har stor betydning for voldsforebyggelse

Det daglige arbejde med borgeren har stor betydning, når man skal forebygge vold på botilbud og forsorgshjem. Det viser en ny rapport fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

SFI har undersøgt, hvilke metoder, tilgange og organisationsformer der er særligt virksomme, når det gælder støtte og behandling af personer med kognitive funktionsnedsættelser, psykiske vanskeligheder og/eller sociale problemer. Og dermed virksomme i forhold til at forebygge voldelige episoder på botilbud og forsorgshjem.

Den pædagogiske tilgang er vigtig

Rapporten peger på, at der ikke findes enkle, generelt anvendelige og dokumenterede metoder, der kan forebygge vold i alle sammenhænge. Forskning og erfaring viser, at voldsforebyggelse i høj grad handler om det daglige arbejde og den pædagogiske tilgang i de enkelte tilbud.

En ikke-konfronterende tilgang til borgerne, opbygning af gode relationer og krav, der er tilpasset den enkeltes formåen er vigtige elementer. Et godt arbejdsmiljø og god ledelse på tilbuddene har også stor betydning.

Bygger på litteraturstudier og interviews

Undersøgelsen er lavet som et led i Socialstyrelsens arbejde med at udarbejde nationale retningslinjer for forebyggelse af vold.

Rapporten bygger på litteraturstudier og på en række interviews med fagfolk, beboere og samarbejdspartnere på fire tilbud, der har gode erfaringer med forebyggelse af vold og tværsektorielt samarbejde.

 

Publiceret: 10. januar 2017. Sidst opdateret: 31. januar 2023

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden