30. oktober 2017

Vold mod fængselsbetjente slår ny kedelig rekord

Vold mod fængselsbetjente er fordoblet de seneste år. Fængselsforbundet kræver bedre arbejdsforhold i fængslerne for at få volden bragt ned.

I gennemsnit udsættes næsten to fængselsbetjente hver dag for vold eller trusler om vold. Volden mod personalet i Kriminalforsorgen er steget markant de senere år. Fra 268 episoder i 2011  til 622 i 2016. Og det ser ud til, at stigningen fortsætter. Det viser tal fra Kriminalforsorgen.

Fængselsforbundets formand Kim Østerbye kalder udviklingen uholdbar og opslidende:

Vores medlemmer kan ikke holde til, at den negative udvikling fortsætter. Folk bliver syge og udbrændte. Det meget høje volds- og trusselsniveau er en stor årsag til, at fængselsbetjente søger nye job, siger han i en kommentar på Fængselsforbundets hjemmeside.

Kim Østerbye, Fængselsforbundets formand

Fængselsforbundet har i de forgangne måneder gjort opmærksom på problemet med kampagnen Vi ser det indefra. Og at få volden bragt ned er et at de klare ønsker i de aktuelle politiske forhandlinger om en ny økonomisk flerårsaftale for Kriminalforsorgen.

Forsøg med bodycams

Der er taget flere tiltag, der skal øge sikkerheden for Kriminalforsorgens medarbejdere.

Senest har Justitsministeriet sat gang i et pilotprojekt, der skal afprøve brugen af såkaldte bodycams. Fængselsbetjente i Køge Arrest og en afdeling i Vestre Fængsel skal som et forsøg bære kropskameraer på uniformerne, når de er på vagt.

Kim Østerbye hilser initiativet velkomment, men peger på, at den altoverskyggende årsag til, at volden er stigende, er manglen på fængselsbetjente.

– Så længe der ikke er nok bemanding på gangene til at skabe gode relationer mellem indsatte og betjente, får vi ikke knækket kurven. Så ønske nummer et, to og tre til den kommende flerårsaftale er flere betjente, siger han.

Forskning skal kortlægge og analysere volden

Kriminalforsorgen har netop sat gang i et toårigt forskningsprojekt om vold og trusler. Projektet skal analysere og kortlægge udsathed og tryghed for frontpersonalet i Kriminalforsorgen.

Første del, der handler om at analysere og kortlægge udviklingen i vold og trusler, forventes at være klar til foråret. Det nye forskningsprojekt ligger i forlængelse af en række undersøgelser af de indsattes udsathed for vold og trusler.

Også forskningsprojektet Integreret Voldsforebyggelse kaster lys på vold og trusler i fængsler. Projektet tager udgangspunkt i en ny tilgang til forebyggelse af vold og trusler i psykiatrien og Kriminalforsorgen. En tilgang, der inddrager både medarbejdere og ledelse. Projektet er et samarbejde mellem Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest, Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Det løber fra januar 2017 til juni 2020.

Publiceret: 30. oktober 2017. Sidst opdateret: 21. juli 2020

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden