Temaark

Arkene giver dig viden om centrale temaer og redskaber til at handle, når det gælder om at forebygge voldsomme episoder og konflikter.

Hent temaark (pdf) ved at klikke på titlen herunder.

Borgersammensatte ressourceteams
Borgersammensatte ressourceteams indebærer, at borgeren selv vælger, hvilke fagpersoner fra (bo)tilbuddet, der skal være en del af borgerens ressourceteam.

Psykologisk tryghed
Psykologisk tryghed er troen på, at arbejdsmiljøet er så trygt, at folk tør løbe såkaldte interpersonelle risici uden at blive mødt med tavshed, afstraffelse eller ydmygelse, som gør, at man taber ansigt og bliver mindre tilbøjelig til at åbne op over for kolleger eller ledelse.

Forråelse
Forråelse er en forsvarsmekanisme eller overlevelsesstrategi, som vi tyr til, når vi er afmægtige, rådvilde og fortvivlede, fordi vi ikke ved eller er i stand til at gøre andet. Vi kan blive så pressede over så lang tid, at vi ”forsvarer” os med forråelse for at overleve og kunne være i afmagten.

Konfliktforståelse i samarbejdet med borgere
Som ansat på social- og sundhedsområdet arbejder man tæt sammen med borgere, som har brug for hjælp og støtte – og det er almindeligt, at der kan opstå konflikter i samarbejdet. Det er derfor vigtigt at kunne forstå, hvad en konflikt er, og vide, hvordan man forebygger konflikter og voldsomme episoder.

Konfliktens forløb – forstå og lær af konflikten
Det er vigtigt at have god viden om, hvordan en konflikt forløber. Det kan hjælpe dig med at forebygge, at konflikten opstår eller eskalerer, skabe overblik over konflikten, og hjælpe dig og dine kolleger til at lære af en overstået konflikt.

Konflikthåndtering – når du er i praktik
Hvad skal du gøre, hvis du kommer til at stå i en konflikt? Hvad er din rolle, og hvad er dine kollegers, lederens og praktikvejleders roller? Det er vigtigt at vide, inden du skal i praktik.

Sidst opdateret: 16. januar 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden