Tal på volden

Vold og trusler forekommer hyppigt på arbejdspladser, hvor man arbejder med andre mennesker.

Arbejdstilsynet (AT) gennemfører hvert andet år spørgeskemaundersøgelsen NOA-L. Det står for National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt Lønmodtagere.

Spørgeskemaet omfatter en lang række spørgsmål om psykisk og fysisk arbejdsmiljø, herunder vold, trusler og krænkende handlinger, bl.a. chikane.

Ifølge den seneste undersøgelse fra 2023 har 4,7 % af lønmodtagerne været udsat for vold i forbindelse med arbejdet, mens 7,4 % har oplevet trusler om vold og 18,3 % har oplevet chikane fra eksterne (fx borgere, pårørende og kunder).

Mest udsatte faggrupper

En stor del af den vold, der finder sted på arbejdspladsen, er relateret til job, hvor man har med patienter, borgere, kunder eller elever at gøre.

De fem jobgrupper, der er mest udsat for fysisk vold, er

  • Specialpædagoger (32,4 %)
  • Politi- og fængselsbetjente (28,3 %)
  • Pædagoger (26,1 %)
  • Specialundervisere (26,0 %)
  • Social og sundhedsarbejdere (24,2 %)

Tallene er fra Arbejdstilsynets seneste NOA-L undersøgelse i 2023 og indikerer, at medarbejdere har været udsat for vold en eller flere gange inden for det seneste år.

Find undersøgelsen her.

Sidst opdateret: 12. marts 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden