Litteratur, film og websteder om vold på arbejdspladser

Udvalgt litteratur, film og links om voldsforebyggelse og konflikthåndtering. Find udgivelser fra Vold som Udtryksform via linket i højre spalte.

Websteder om voldsforebyggelse og arbejdsmiljø

Metoder mod vold (KL og Forhandlingsfællesskabet)

Arbejdsmiljø i Danmark – Arbejdstilsynet

BFA Velfærd og Offentlig administration

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø i Danmark – data om vold fra undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 

SPARK – støtte og sparring til kommunale arbejdspladser

Bøger og hæfter

Adfærdsproblemer i psykiatrien.
Bo Hejlskov Elvén, Sophie Abild, Dansk Psykologisk Forlag, 2015.

Adfærdsproblemer i skolen
Bo Hejlskov Elvén, Dansk Psykologisk Forlag, 2013.

Adfærdsproblemer i ældreplejen
Bo Hejlskov Elvén, Charlotte Agger og Iben Ljungmann, Dansk Psykologisk Forlag, 2015.

Afdækning af eksisterende viden, metoder og praksis ift. at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd i ældreplejen i et arbejdsmiljøperspektiv
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2020.

Arbejd trygt ude – forebyg vold og trusler mod udegående medarbejdere.
BFA Velfærd og Offentlig administration, 2016.

At arbejde i borgerens hjem
Branchevejledning med konkrete redskaber til håndtering af situationer, der opstår i borgerens hjem
BFA Velfærd og Offentlig administration, 2015.

Chikane af medarbejdere på sociale medier – et idekatalog fra FTF
Flemming Andersen (red.), FTF, 2014.

Den voldsomme hændelse. Sådan organiserer du hjælp og støtte til en kollega.
Bjarne Frøslee Ibsen, Hans Reitzels Forlag, 2011.

Er I udfordret af trusler og vold, Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner.
BFA Velfærd og Offentlig administration, 2014, opdateret 2018.

Forebyg konflikter og vold. Inspirationshæfte til skoler og uddannelsesinstitutioner.
BFA Velfærd og Offentlig administration, 2012, opdateret 2018.

Forebyggelse af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden. Guide til ledere og medarbejdere.
Branchearbejdsmiljøudvalget Service – Turisme, 2017.

Kom volden i forkøbet. Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen.
BFA Velfærd og Offentlig administration, 2012, opdateret 2018.

Konflikt og kontakt – om at forstå og håndtere konflikter.
Else Hammerich og Kirsten Frydensberg. Forlaget Hovedland, 2012.

Når gode mennesker handler ondt: tabuet om forråelse.
Dorthe Birkmose, Syddansk Universitetsforlag, 2013.

Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning.
Bo Hejlskov Elvén. Dansk Psykologisk Forlag, 2010.

Udfordrende adfærd. Konflikthåndtering på botilbud for mennesker med kognitive problemer.
Kjeld Høgsbro. Akademisk Forlag, 2018.

Undgå chikane af medarbejdere på sociale medier – en guide fra FTF.
FTF, 2014

Undgå vold og trusler – til dig der skal i praktik.
BFA Velfærd og Offentlig administration, 2016, opdateret 2017.

Unge og nyansatte samt pårørendes oplevelser og behov i forbindelse med udadreagerende adfærd i ældreplejen.
PwC, udarbejdet for Sundhedsstyrelsen, 2020.

Velfærdspolitisk analyse. Vold mod ansatte på botilbud.
Social- og Indenrigsministeriet og Socialstyrelsen, 2016.

Vold på botilbud og forsorgshjem – tværgående analyse af 10 cases om voldsepisoder.
Udarbejdet af Defactum, Region Midt for Social- og Indenrigsministeriet og Socialstyrelsen, 2016.

Materialer

Materialer i tilknytning til Socialstyrelsens nationale retningslinjer om forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud

  • Dilemmakort, der kan bruges til dialog i personalegrupper og med borgere og pårørende
  • Film med introduktion til retningslinjerne
  • Drejebøger til personalemøde og til fællesmøde om at skabe øget trivsel og tryghed for borgere og medarbejdere
  • Undervisningsmateriale til professionshøjskoler og social- og sundhedsskoler (udkommer ultimo 2018)

Hent materialerne på Socialstyrelsens hjemmeside.

Film

Casefilm fra BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration
Banken
Jobcenteret
Kiosken

Sidst opdateret: 20. november 2023

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden