Kort & Godt

Kort & Godt er 2 siders-ark med en hurtig indføring i forskellige temaer. Arkene indeholder også eksempler på skemaer og skabeloner, som du kan tilpasse og bruge på din arbejdsplads

Hent Kort & Godt om:

Generelt

Borgerinddragelse i voldsforebyggelse

Defusing og debriefing

Forebyggelsesplan
En forebyggelsesplan (eller tryghedsplan) er en slags samarbejdsaftale mellem personale og borgere.

Fysiske rammer
Fysiske rammer handler om selve byggeriet, rumfordelingen, pladsforholdene og indretningen af de forskellige rum på arbejdspladsen

Handleplan
Handleplanen beskriver, hvad ledelse og medarbejdere fokuserer på for at forebygge vold, fx et år frem.

Kollegial psykisk førstehjælp

Nye på arbejdspladsen
Nye medarbejdere, elever, studerende og vikarer har brug for introduktion til det voldsforebyggende arbejde.

Registreringsskema
Skemaet bruges til at registrere den fysiske og psykiske vold, medarbejdere udsættes for.

Kriseplan
Kriseplanen skal sikre at alle ansatte ved, hvad der skal ske, og hvem der skal gøre hvad, hvis en medarbejder bliver udsat for trusler og vold.

Faglige metoder og redskaber

Low Arousal
Low Arousal, også kaldet rogivende pædagogik, tager afsæt i, at mennesker reagerer med udfordrende adfærd, når de har mister kontrollen over sig selv og er havnet i en tilstand af kaos.

Trafiklysmetoden
Trafiklysmetoden også kaldet blinklysmetoden eller grøn-gul-rød er et redskab til risikovurdering. I et skema beskrives borgerens tilstand og personalets handlemuligheder i hhv. grøn, gul og rød zone.

Brøset Violence Checklist (BVC)
BVC er et systematisk redskab til at vurdere risikoen for vold et døgn frem.

Mestringsskemaet i kombination med BVC
Mestringsskemaet er et dialogbaseret samarbejdsredskab, som hjælper borgere og medarbejdere med at stille skarpt både på borgerens styrker, ressourcer og udfordringer.

Feedback Informed Kort Treatment (FIT)
FIT er et redskab til dialog og evaluering, som bruges i samarbejdet mellem borger og medarbejder. Brugen af FIT gør det muligt for borgeren at give regelmæssig, systematisk feedback til medarbejderen.

Safewards
Safewards er en model, som er udviklet til at forebygge konfliktsituationer og nedbringe tvang på psykiatriske afdelinger.

Sidst opdateret: 22. august 2019

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden