Hvad forstår vi ved vold og trusler? Når arbejdspladsen drøfter retningslinjer for at identificere, forebygge og håndtere vold og chikane, er det vigtigt også at drøfte definitioner.

Det er forskelligt fra person til person, hvad man opfatter som vold og trusler. Derfor er det også vigtigt, at den enkelte arbejdsplads har en fælles definition – sin egen definition – af, hvad de er acceptabelt og ikke acceptabelt.

Forskellige definitioner

Der er forskellige definitioner på vold, som man kan bruge, drøfte ud fra og lade sig inspirere af.

Arbejdstilsynet har en definition på arbejdsrelateret vold.

Den er lidt anderledes end de definitioner, som  Europa-Kommissionen og Den europæiske rammeaftale om vold og chikane bruger.

Straffelovens definition af vold og trusler (§ 244-446,§ 119- 132) præciserer, hvilke handlinger der er strafbare i det danske retssystem.

Sidst opdateret: 10. december 2018

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden