Vi gør det sammen!

Ti bo- og beskæftigelsestilbud og et jobcenter fortæller om, hvordan de inddrager brugere og borgere i forebyggelse af konflikter og vold.

De griber det forskelligt an, men en fælles erfaring er, at år borgerne mærker, at de bliver hørt, anerkendt og inddraget, opstår der færre konflikter

 


Udskriv
Del