Tryghed for borgere og ansatte. Voldsforebyggelse på ældreområdet

Temahæftet præsenterer anerkendte metoder, tilgange og organisatoriske opmærksomhedspunkter, som kan bidrage til at forebygge udadreagerende adfærd hos borgere og dermed også vold mod ansatte.

Indhold: Retningslinjer, Registrering og analyse, Brugerinddragelse, Risikovurdering, Ledelse og organisering, Kompetenceudvikling.
Metoder: Beboerkonferencer, Low Arousal, Marte Meo.

Hæftet henvender sig til ledere og medarbejdere på ældrecentre og i hjemmeplejen.

 

Udskriv
Del