Temamagasin: Vold mod studerende og nye i arbejde

Vold og trusler kan optræde i mange forskellige former og situationer. Det er derfor vigtigt med en fælles definition og forståelse af begreberne. At gøre vold til et fælles anliggende for alle på arbejdspladsen – også for praktikanter og nye på arbejde.

Det stiller store krav til samarbejdet med uddannelsesstederne både før og efter praktikken. Et er, at uddannelsesstederne skal forberede de studerende på, hvad de skal ud til, men opfølgningen efter praktikken er mindst lige så vigtig. Hvem tager hånd om de studerende og taler med dem om, hvad de har oplevet i deres praktik – og støtter dem, hvis der kommer nogle eftervirkninger?

Der er stadig behov for at have fokus på voldsproblematikken. At håndtere vold og forstå voldens mange ansigter er fortsat et område, der skal udvikles på.

Dorthe Perlt og Hanne Juul Nielsen (red.)
Temamagasin. Vold mod studerende og nye i arbejde
Vold som Udtryksform / Socialt Udviklingscenter SUS, 2007. 32 sider.
ISBN: 978-87-89814-88-9

Udskriv
Del