Temamagasin: Psykisk vold og trusler

Undersøgelser både herhjemme og i udlandet dokumenterer, at vold og trusler kan være meget belastende for den, det går ud over. Nogle får svært ved at koncentrere sig, bliver måske bange for at gå på arbejde eller trives dårligt på arbejdspladsen. Andre reagerer fysisk med hovedpine eller ondt i maven. Den opsparede vrede og angst, depression og skyldfølelser kan føre til posttraumatisk stressreaktion, PTSD.

Det er umuligt at sige, om eller hvornår en trussel bliver alvor. Det er den usikkerhed, en trussel indbefatter. Men den enkelte arbejdsplads kan forebygge ved at tale om og erkende muligheden for trusler og psykisk vold. Og ved at kigge på, hvordan man selv reagerer i forskellige situationer.

Dorthe Perlt
Temamagasin: Psykisk vold og trusler
Socialt Udviklingscenter SUS, 2007. 32 sider.
ISBN: 978-87-89814-84-1

Udskriv
Del