Temamagasin: Magt og tvang – hvor går grænsen?

Hvor går grænsen mellem overgreb og omsorg?
Dette temamagsin sætter fokus på magt og tvang,  etik, pædagogernes dilemmaer og lovgivningen inden for området.

Dorthe Perlt m.fl.
Temamagasin. Magt og tvang – hvor går grænsen?
Socialt Udviklingscenter SUS, 2008. 28 sider.
ISBN: 978-87-89814-971

Udskriv
Del