Robusthed i arbejdet med konflikter og vold

Når man arbejder med mennesker, der kan reagere med vold eller trusler, er det vigtigt at være bedst muligt klædt på til mødet. En af måderne er at styrke arbejdspladsens og dermed medarbejdernes robusthed.

Temahæftet her kommer rundt om en række opmærksomhedspunkter og tiltag, man kan sætte i gang – med fokus på den enkelte medarbejder, i personalegruppen, i ledelsen og hele organisationen.

Hæftet introducerer tre ‘rum’ med tilhørende strategier: Sammen med borgeren, Overgangsrummet og Restitutionsrummet.

Hans Old Jensen: Robusthed i arbejdet med konflikter og vold. Vold som Udtryksform, 2016. 30 sider. Hæftet er gratis, du betaler porto og forsendelse.

Hent tjeklister til at styrke arbejdet med robustheden på arbejdspladsen. 

Udskriv
Del