Risikovurdering – en introduktion

Risikovurdering handler både om at sikre de ansatte et trygt og sikkert arbejdsmiljø – og om at skabe sikkerhed, tryghed og trivsel for borgerne.

Hæftet har i særlig grad fokus på, hvordan personalet kan inddrage borgerne i det voldsforebyggende arbejde – gennem dialog og redskaber, der tager afsæt i tryghed, mestring og selvindsigt.

Hæftet præsenterer nogle af de mest anvendte redskaber til risikovurdering og giver eksempler på, hvordan sociale tilbud bruger dem i praksis.

Her på hjemmesiden kan du finde flere eksempler.

Temahæftet bygger på publikationen Risikovurdering – et bidrag til voldsforebyggelse, som Vold som Udtryksform udgav i 2014.

Risikovurdering – en introduktion. Bjarne Møller og Karen Pedersen. Vold som Udtryksform, 2015. 16 sider. ISBN: 978-87-97182-19-7

Hæftet er gratis. Dog skal der betales forsendelsesomkostninger.
Bestil det her

Udskriv
Del