Den stille epidemi – Om mobning på arbejdspladsen

Alle kan blive udsat for mobning på arbejdet, og alle kan selv blive en mobber.

Mobning har alvorlige konsekvenser for den, det går ud over, og for hele arbejdspladsen. Derfor gælder det om at få stoppet mobningen i tide, og her har både ledelse og medarbejdere et ansvar.

Bogen sætter fokus på mobning som fænomen(er) og på, hvordan man kan forstå, forebygge og håndtere mobning på arbejdspladsen. Den er skrevet fagfolk og forskere på feltet.

Dorthe Perlt og Karen Pedersen (red.)
Den stille epidemi. Om mobning på arbejdspladsen
Socialt Udviklingscenter SUS, 2007. 195 sider.
ISBN: 978-87-92182-00-5

Udskriv
Del