7. februar 2019

Søg et indsatsforløb: Botilbud og forvaltninger kan søge om hjælp til voldsforebyggelse

Socialstyrelsen tilbyder indsatsforløb, der skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud. Forløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer på området og kan søges af forvaltninger og sociale botilbud.

Socialstyrelsen tilbyder en række indsatsforløb til botilbud, boformer for hjemløse og ledelsesniveauet i de regionale og kommunale forvaltninger. Forløbene skal understøtte implementeringen af de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder og fremme trivsel og tryghed for både borgerne og medarbejdere.

Forløbene er rettet mod kommuner, regioner og private tilbud, der enten har et behov for at styrke deres arbejde med at forebygge voldsomme episoder og fremme tryghed og trivsel, eller som ønsker at øge deres generelle kompetencer på området.

Forløb til botilbud

Forløbene til tilbuddene tager afsæt i en analyse af den lokale praksis på området. Tilbuddet udvælger herefter de indsatsområder, de vil arbejde med, og igangsætter udviklingsaktiviteter, der understøtter tilbuddets mål med indsatsen. Forløbene afsluttes med fokus på resultater og forankring. Modellen for indsatsforløbene er udviklet af Socialstyrelsen på baggrund af bl.a. dialog med praksis og ved to pilotforløb.

Forløb til forvaltninger

Forløbene til forvaltningerne kan søges af ledelsesniveauet i kommuner og regioner. Også her tages  udgangspunkt i lokale behov og de samme indholdselementer som i indsatsforløbene til botilbud.

Forvaltningen kan, i dialog med Socialstyrelsen, vælge at fokusere helt eller delvist på udvalgte delelementer med afsæt i, hvor man i forvejen har arbejdet med forebyggelse af voldsomme episoder mere overordnet, og på tværs af tilbuddene i kommunen, og hvor man ser de største behov.

Søg senest 23. marts

Der er netop åbnet for en ny ansøgningsrunde. Ansøgningsfrist: 22. marts 2019.

Læs mere her og søg på Socialstyrelsens hjemmeside.

Publiceret: 7. februar 2019. Sidst opdateret: 24. januar 2023

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden