25. januar 2018

Socialrådgivere, politifolk og skattemedarbejdere er presset af det psykiske arbejdsmiljø

Stort arbejdspres, unødvendige opgaver, vold og trusler. Det er noget af det, der i særlig grad belaster det psykiske arbejdsmiljø for ansatte med myndighedsarbejde. Det viser ny undersøgelse fra FTF.

FTF’ere har et markant højere arbejdspres end lønmodtagere generelt. Og de oplever i markant lavere grad, at de har mulighed for at levere kvalitet i arbejdet. Især socialrådgivere, politifolk og skattemedarbejdere oplever et belastet psykisk arbejdsmiljø. Det viser en ny omfattende kortlægning af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø.

Kortlægningen dykker ned i en lang række temaer. Den belyser også vold og trusler, og også her er FTF’er mere udsatte end andre lønmodtagere.

Mere udsatte for vold og trusler

Hver femte FTF’er (21 %) har inden for det seneste år modtaget trusler i forbindelse med deres arbejde. For medarbejdere med myndighedsarbejde er tallet væsentligt højere (37 %). Hver tiende  FTF’er (11 %) har inden for det seneste år været udsat for vold på jobbet. Her topper medarbejdere i dag- og døgninstitutioner (25 %) og inden for undervisningsområdet (14 %) statistikken.

Arbejdsrelateret vold skal beskrives

FTF har i forbindelse med kortlægningen udarbejdet et notat, der blandt andet kommer med forslag til konkrete bestemmelser i en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. I forhold til voldsforebyggelse peger forbundet på, at kravene om at forebygge vold i arbejdstiden, skal beskrives. Det gælder fx  krav om uddannelse og kompetencer, fysisk indretning, tilkaldesystemer samt krav om, at man ikke må arbejde alene, når der er risiko for vold.

FTF er hovedorganisation for 70 faglige organisationer og 450.000 offentligt og privatansatte. Undersøgelsen er gennemført på tværs af faggrupper og brancher. 9.641 personer har deltaget.  

Læs mere på FTF’s hjemmeside
Hent rapporten FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø 
Se facebooksiden #jobudenstress

Publiceret: 25. januar 2018. Sidst opdateret: 5. oktober 2021

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden