Risikovurdering – en introduktion

Risikovurdering handler både om at sikre de ansatte et trygt og sikkert arbejdsmiljø – og om at skabe sikkerhed, tryghed og trivsel for borgerne.

Hæftet har i særlig grad fokus på, hvordan personalet kan inddrage borgerne i det voldsforebyggende arbejde – gennem dialog og redskaber, der tager afsæt i tryghed, mestring og selvindsigt.

Hæftet præsenterer nogle af de mest anvendte redskaber til risikovurdering og giver eksempler på, hvordan sociale tilbud bruger dem i praksis.

Temahæftet bygger på publikationen Risikovurdering – et bidrag til voldsforebyggelse fra 2014.

 


Karen Pedersen og Bjarne Møller: Risikovurdering – en introduktion. Vold som Udtryksform 2015. 15 sider. Gratis, du betaler porto og forsendelse.

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden