Øvrige
Linda Simonsen og Vicky Wrang Thomsen: - Heldigvis har vi meget få konflikter. Vi er gode til at registrere, hvis der har været en episode, men vi vil gerne være bedre til at se på situationen, før den udvikler sig og bl.a. få mere viden om, hvad der nedtrapper og optrapper.

Det skal være trygt at arbejde ude

Socialpsykiatrien i Sønderborg har sat øget fokus på trygheden for de medarbejdere, der arbejder alene hjemme hos borgerne. Ønsket er at blive endnu bedre til at komme konflikter og vold i forkøbet.

Skal man gå ind til en borger, der låser døren, for at der ikke skal komme andre ind? Bør man sætte sig ned og tale med en borger, hvis man kan se, at der ligger hvidt pulver på bordet, og han sikkert er påvirket?

Det er et par af de spørgsmål, de har drøftet på personalemøderne i Socialpsykiatrien i Sønderborg. De har for nylig sat gang i en proces, der skal beskrive medarbejdernes adfærd og opmærksomhed på egen sikkerhed i arbejdet.

En stor del af de 85 medarbejdere i distriktet i Socialpsykiatrien arbejder med socialpædagogisk støtte i borgernes eget hjem. Som regel arbejder de alene.

Borgergruppen har ændret sig

– Vi ønsker at sætte fokus på retningslinjer i forbindelse med at arbejde alene. At blive mere skarpe og præcise og få dem skrevet ned. Også til gavn for nye medarbejdere og elever, siger arbejdsmiljørepræsentant Vicky Wrang Thomsen.

Vi ønsker at sætte fokus på retningslinjer i forbindelse med at arbejde alene. At blive mere skarpe og præcise og få dem skrevet ned. Også til gavn for nye medarbejdere og elever.

Vicky Wrang Thomsen

Ønsket kommer blandt andet, fordi borgergruppen ændrer sig. Flere borgere har et misbrug kombineret med psykisk sygdom, og borgerne er mere syge end for 10 år siden. Det har øget risikoen for voldsomme episoder.

Vicky Wrang Thomsen er sammen med sin kollega, støttekontaktperson Linda Simonsen Lund, primus motor for processen i socialpsykiatrien. De to deltager sideløbende i Vold som Udtryksforms arbejdspladslaboratorium om at arbejde uden for fast arbejdsplads. Her henter de inspiration og værktøjer til deres arbejde med voldsforebyggelse.

Handleplan med seks mål

Socialpsykiatrien har lavet en procesplan for at forebygge konflikter og vold. Den omfatter 6 mål (se boks), der blandt andet handler om at introducere medarbejderne for materialer om alenearbejde og om at tale med borgerne om, hvad der kan udløse konflikter.

– Et mål er at kvalificere den enkelte medarbejder til at se, udpege og genkende potentielle risikomomenter. Vi har brugt filmen Hjemme hos Morten (der skildrer en konflikt mellem en hjemmehjælper og en borger, red.) på vores personalemøder og drøftet, hvordan vi kan relatere filmen til det, vi kender, siger Linda Simonsen Lund.

Når man arbejder alene, skrider grænserne nemt, forklarer hun.

– Der opstår flere og flere situationer, hvis vi ikke tager fat på det. Det kan godt være, at en borger låser døren, fordi hun har angst. Og at vi måske tænker, at det er ok, hvis det kan give hende ro. Men vi skal kunne komme ud, hvis der er brug for det. Det er godt at få talt med kolleger om, hvad man gør i den situation. Det handler ikke om løftede pegefingre, men om at have fælles retningslinjer, fx regler om, hvornår vi skal tage to medarbejdere ud sammen. Vi ’gamle garvede’ har en ide om det, men det er ikke nedfældet. Det handler også om at sætte ord på den tavse viden, ’vi gamle’ har siger Linda Simonsen Lund.

Samtaler om at håndtere vrede

Næste mål i handleplanen er at holde samtaler med borgerne for at komme konflikter i forkøbet.

Vicky Wrang Thomsen: – Vi skal have en snak med borgerne om, hvordan vi bedst kan håndtere angst og vrede: Hvad kan tricke dig? Hvad sker der, når du bliver vred? Hvordan kan jeg hjælpe dig? Hvad vil du gerne have, at jeg skal gøre, så du ikke kommer i situationer, der løber af sporet. Den snak er det vigtigt at tage i fredstid.

Linda Simonsen Lund: – Mange af tingene gør vi allerede – eller nogle gør det. Vi vil gerne lægge det ind som rutine ved første besøg hos en borger, at man skal tale om det. Og have et værktøj, et skema, som alle kan bruge.

Socialpsykiatrien i Sønderborg består af fire væresteder, beskyttet beskæftigelse, et botilbud og et korps af medarbejdere, der yder støtte i borgernes eget hjem.

Fokus giver tryghed

Arbejdsmiljøgruppen mødes løbende for at følge op på handleplanen.

Vicky Wrang Thomsen: – Vores ønske er, at processen munder ud i en app med fx vigtige telefonnumre og nogle af de redskaber til forebyggelse, vi har udviklet undervejs. Telefonen har vi altid med os. Og vi vil gerne bevare fokus og holde tingene i kog.

– Vi har også et ønske om at blive bedre til at dele viden på tværs af kommunen. Vi har ikke altid den samme viden om borgerne. Fx fandt vi ud af, at en medarbejder fra hjemmeplejen afleverede medicin i postkassen hos en borger, fordi hjemmeplejen vurderede, det var for farligt at gå ind. Vi kom hos den samme borger, og gik bare ind; vi kendte ikke til den vurdering.

– Heldigvis har vi kun få konflikter og voldsepisoder, og meget af det, vi allerede gør, fungerer godt. Men den proces, vi har sat i gang, er vigtig. Vi hører fra kolleger, at det er godt at vi har sat fokus på de her ting. Det giver tryghed at vide, at det bliver taget alvorligt, og man føler sig klædt bedre på.

Socialpsykiatriens 6 mål

1. At kvalificere den enkelte medarbejder til at se, udpege og genkende potentielle risikomomenter.

2. At introducere pjecen Arbejd trygt ude (fra BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration)

3. At holde samtaler med borgere om at håndtere angst og vrede.

4. At beskrive medarbejdernes adfærd og opmærksomhed på egen sikkerhed i arbejdet i socialpsykiatrien.

5. At alle får en lommebog eller en app med vigtige numre ved akuttilfælde, retningslinjer for sikkerhed, safety plan til selvmordsforebyggelse og guide til at tale om angst og vrede.

6. At tale med borgerne om gensidige forventninger.  

 

Sidst opdateret: 27. oktober 2020

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden