Botilbud
Borger og medarbejder i dialog

Her vælger borgerne selv kontaktpersoner

På Slotsvænget i Lyngby vælger beboerne selv, hvem de vil samarbejde med. Det styrker tilliden og relationen.

At ’svinge sammen’, at have ’god kemi’ eller ’føle genklang’ med et andet menneske er helt afgørende for, at mennesker med alvorlige psykiske problemer kan komme sig. Sådan er filosofien på botilbuddet Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk Kommune.

– Det er naturligt, at mennesker oplever, at der er personer, som de har det godt med, og omvendt personer, de i mindre grad harmonerer med. Oveni det ved vi, at vigtige relationer til andre er en af de afgørende faktorer i recoveryprocesser. Derfor er det også helt afgørende, at beboerne selv kan vælge, hvilke medarbejdere de vil samarbejde med i forhold til deres udviklingsprocesser, siger forstander Bodil Øster.

Tidligere skulle beboerne acceptere den kontaktperson, de fik tildelt, nu bestemmer de selv, hvem de gerne vil arbejde sammen med, og så vidt muligt hvad de kan tænke sig at arbejde med de forskellige medarbejdere om. Det kan være alt lige fra samarbejdet omkring livshistorie, personlige drømme, fremtidsplaner og mål til de mere lavpraktiske ting i hverdagen, som fx rengøring, tøjvask, personlig pleje og økonomi.

At skabe og være i de gode relationer med beboerne kan på den lange bane understøtte, at de kommer sig, og på den korte bane forebygge, at beboerne kommer derud, hvor der ikke er andet sprog tilbage end at blive udadreagerende.

Bodil Øster

De nye tiltag har i mange tilfælde givet et større engagement hos borgeren i forhold til udvikling og samarbejde. Når borgerne har mere kontrol i deres liv og er mere tilfredse med de relationer, de indgår i, kan det også betyde, at antallet af konflikter daler, fortæller Bodil Øster.

– At skabe og være i de gode relationer med beboerne kan på den lange bane understøtte, at de kommer sig, og på den korte bane forebygge, at beboerne kommer derud, hvor der ikke er andet sprog tilbage end at blive udadreagerende.

Et mere autentisk liv

Borgernes selvbestemmelse i eget liv giver dem en følelse af at blive taget alvorligt. En borger fortæller fx, at han oplever, at botilbuddet med initiativet har ændret sig fra at være en institution, til at han som beboer føler, at han selv styrer sit eget liv.

Ifølge Michael Rasmussen, der er daglig leder i det længerevarende botilbud på Slotvænget, er det netop formålet.

– Vi vil gerne understøtte, at det kommer til at ligne den måde, vi andre netværker på. At beboerne selv får kontrollen og tager ejerskab over, hvem der skal have indflydelse på deres liv, siger han.

De medarbejdere, som beboeren samarbejder med, kaldes beboerens relationscirkel. Sammen med medarbejderne i relationscirklen aftaler beboerne så vidt muligt selv, hvordan samarbejdet skal finde sted, og hvilke medarbejdere, der skal bidrage med hvad og hvornår.

– Det hele afhænger af, hvem borgerne har en god kemi med eller oplever kan støtte dem i deres udvikling. Det betyder også, at der kan være stor forskel på borgernes ønsker. Nogle har ti personer i deres relationscirkel, mens andre kun har to, siger Michael Rasmussen.

Borgerne kan altid ændre i deres relationscirkler, hvis nye behov opstår, eller en relation ikke længere opleves frugtbar eller relevant.

– Vi har prøvet at gøre det så individuelt som muligt, så det er fuldstændig skræddersyet den enkelte beboer. Det gør det til en ret stor udfordring, for det er forskellige indsatser, der skal tilrettelægges, og det kan godt være vanskeligt at få til at gå op i en højere enhed, siger Michael Rasmussen.

Til gengæld er en af de store fordele ved relationscirklerne, at de synliggør, hvilke medarbejdere bestemte borgere har en særlig relation til og hvorfor. Fx at en medarbejder er dygtig til at lytte, er særligt nærværende eller god til at skabe struktur i borgerens liv.

– Ved at relationerne er blevet mere gennemsigtige, har det givet medarbejderne en større indsigt i betydningen af egen funktion i forhold til de enkelte beboere. Værdien af ens arbejde bliver ganske enkelt meget tydeligere, siger han.

På Slotsvænget vælger borgerne selv, hvilke medarbejdere de ønsker at samarbejde med og om hvad – dette kaldes for beboerens ’relationscirkel’ (til højre: forstander Bodil Øster i dialog med beboer på Slotsvænget).

Et styrket tillidsbånd

Social- og sundhedsassistent Kristian Steen Jensen er bodelsmedarbejder på Slotsvænget. Han er med i flere relationscirkler, som beboerne har valgt ham ind i. Han bliver typisk valgt ud fra tillid og kemi, eller hvis han kan hjælpe en beboer med noget konkret, vedkommende gerne vil opnå. Derudover er de funktioner, han udfylder, meget forskellige.

– Med én af beboerne taler jeg rigtig meget fodbold, med en anden er det de helt dybe samtaler om livet, fortæller Kristian Steen Jensen.

Uanset udgangspunkt udvikler relationen sig hen ad vejen, den får flere facetter og bliver mere tillidsfuld.

– Når der er skabt et stærkt tillidsbånd, har de lettere ved at komme til mig og bede om hjælp, før de sprænger i luften. Hvis det endelig sker, så kender jeg personen godt nok til at vide, at her skal der bare luftes ud i ventilerne, så det er ikke noget, jeg skal være nervøs for, siger Kristian Steen Jensen.

At kunne bevare roen er med til at undgå, at konflikten eskalerer.

– Hvis jeg nu prøvede at stoppe vreden, så ville det hurtigt kunne udvikle sig til en voldsom situation, men hvis jeg kan rumme deres vrede og være sammen med dem i det, så er min erfaring, at beboeren kommer ned på et normalt leje igen, uden at der sker nogen noget.

Slotsvænget, Lyngby

Der bor 32 mennesker med psykiske lidelser i botilbuddet Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er ca. 40 ansatte i botilbuddet og 80 medarbejdere i alt, som varetager opgaver i forhold til bostøtte, akutilbud og jobtilbud.

Tekst og foto: Miriam Lykke Schultz

Sidst opdateret: 27. oktober 2020

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden