Øvrige

Digital chikane: Det er aldrig den enkelte medarbejders ansvar

Ligesom alle skal vide, hvor brandtrappen er, er det vigtigt at have en  aftale om, hvem der har ansvaret for hvad, hvis nogle på arbejdspladsen bliver hængt ud på nettet. I Faaborg-Midtfyn Kommune har de netop indført en politik om forebyggelse og håndtering af chikane på digitale medier.

– Vi har helt klare regler for, hvordan vi skal forholde os, hvis en kollega bliver overfaldet eller chikaneret fysisk. Nu har vi også et redskab til at håndtere chikane, der foregår på nettet. Line Moth er tillidsrepræsentant for socialrådgiverne, næstformand i Faaborg-Midtfyns HovedMedudvalg og initiativtager til kommunens nye politik til forebyggelse af digital chikane.

– Det har været den største aha-oplevelse, hvor hurtigt det er lykkedes at komme i mål. Vi har bevæget os meget hurtigt fra at have en masse frustrationer, til at vi rent faktisk nu har redskaber til at håndtere situationen. Det var relativt simpelt at komme i gang med opgaven efter at have fået indsigt i det komplekse lovstof på området.

– Ledelsen var meget lydhøre, da vi først fik det forklaret godt nok. Den eneste knast, der har været i processen, var at få alle til at erkende og forstå, at digital chikane er noget andet og skal håndteres på en anden måde end andre former for overgreb, siger Line Moth, der nu ser frem til det lange seje træk med at få politikken implementeret.

Redskaberne til at udvikle politikken fik Line Moth, da hun sammen med kommunens arbejdsmiljøleder deltog i et arbejdspladslaboratorium under Vold som Udtryksform. Kommunen har også hentet inspiration hos andre kommuner.

Aldrig et individuelt problem

Den instruks, der er kommet ud af arbejdet, er ikke bare en hensigtserklæring. Det er en arbejdsmetode.

Det vigtigste i den nye politik er, at digital chikane aldrig må blive et individuelt problem. Lederen skal tage over og i samarbejde med den forurettede sørge for, at chikanen bliver anmeldt og registreret i en lokal database. Det er også lederens opgave at tage kontakt til ophavsmanden til chikanen og forsøge at udrede eventuelle misforståelser.

Lederen kan også sammen med den forurettede medarbejder henvende sig til netværksudbyderen, for eksempel Facebook, og forsøge at få fjernet chikanen eller dele af de oplysninger, der udgør chikanen.

Vi har studerende, som er topaktive på de sociale medier, og der er kolleger, som kommenterer flittigt på nettet. Det vigtige er, at man reflekterer over sin egen adfærd, når man har en myndighedsrolle. Man er udsat på en anden måde, fordi man efterlader sig så mange digitale spor på nettet

En anden pointe er, at ansatte selv skal være med til at forebygge uhensigtsmæssige møder med borgere på nettet.

– Vi har studerende, som er topaktive på de sociale medier, og der er kolleger, som kommenterer flittigt på nettet. Det vigtige er, at man reflekterer over sin egen adfærd, når man har en myndighedsrolle. Man er udsat på en anden måde, fordi man efterlader sig så mange digitale spor på nettet, fortæller Line Moth.

Frustreret borger gav mediehetz

Politikken er blevet til på en tragisk baggrund. Jobcentret var lige flyttet til nye lokaler i Ringe, da en meget frustreret borger hældte benzin over sig og truede med at sætte ild til.

Den hændelse fik naturligvis megen bevågenhed på de sociale medier og affødte en lang række kommentarer, fx:

”Det er utroligt som jobcentrene kan skubbe folk over kanten, i stedet for at hjælpe dem.”

”Der er desværre flere eksempler fra borgere på at jobcentret flere gange nedbryder folk i stedet for at hjælpe ledige!”.

– Den tone, der var i debatten, påvirkede os alle, men vi stod magtesløse dengang. Det kom til at gå ud over arbejdsmiljøet og glæden ved at gå på arbejde, fortæller Line Moth og fortsætter:

– De ubehagelige kommentarer ramte nogle kolleger meget hårdt, og samtidig var vi topfrustrerede over, at der ikke var noget at gøre. Vi overvejede at skrive et læserbrev, men blev frarådet det med den besked, at vi så formentlig bare ville bære endnu mere ved til bålet. Og efterhånden døde den debat da heldigvis også ud.

-Når man arbejder i et krydsfelt mellem udsatte mennesker og en meget stram lov, har medierne hele tiden mulighed for at lave historier, hvor en borger fortæller om uretfærdig behandling. Derfor ved vi, at den slags hårde kommentarer er et vilkår, som vi må leve i, siger Line Moth.

Dokumentation af problemerne

En af udfordringerne ved den digitale chikane er, at der formentligt er et stort skyggetal, mener Line Moth. Hun håber, at det bliver muligt at tale åbent om det, der foregår, og derved skabe et overblik.

– I fremtiden vil alt blive registreret i vores datasystem og på den måde vil vi kunne få et grundlag for at håndtere det. Da vi begyndte at arbejde med digital chikane, havde vi meget lidt konkret viden. Vi ved stadig ikke så meget om hvor stort problemet egentlig er, men nu får vi i hvert fald styr på det.

– Vi har orden i penalhuset og har fået klare og tydelige retningslinjer for, hvem der gør hvad, når situationen opstår. Og vigtigst af alt, vi har fået løftet problemerne væk fra medarbejdernes skuldre og placeret ansvaret hos arbejdsgiveren. Det er noget af en befrielse, siger Line Moth.

Tal på chikanen

23 procent af de FTF’ere, der er beskæftiget med myndighedsarbejde, oplever chikane fra kunder, klienter, patienter, elever eller pårørende i forbindelse med deres arbejde.

17 procent af FTF’ere, der arbejder med undervisning, oplever chikane.

Chikanen finder oftest sted ved at de ansatte bliver opsøgt på deres arbejde, via SMS, e-mail eller brev. En mindre del oplever chikane via sociale medier.

Kilde: FTF-ernes psykiske arbejdsmiljø – vold, mobning og chikane 2018.

Gode råd når du er på nettet og møder borgeren

 • Luk for privatlivsindstillingerne på Facebook etc.
 • Undgå at blive venner med borgerne på de sociale medier
 • Pas på med egne offentlige opdateringer og følelsesudbrud
 • Husk i det hele taget at tænke dig om, når du færdes online!
 • Undervis ledere og medarbejdere i at tage et skærmbillede og sende det videre
 • Forbered dig fagligt og mentalt inden du møder borgeren
 • Sæt dig i borgerens sted
 • Vær professionel, saglig og konstruktiv
 • Understøt borgeren i at være aktiv og medansvarlig for egen situation
 • Tal en eventuel konflikt ned
 • Vær vejledende og motiverende
 • Tal og tænk positivt
 • Vær omhyggelig i din vejledning om regler, klagemulighed m.v.

Det kan være strafbart at:

 • Fremsætte freds- og/eller ærekrænkende beskyldninger (injurier)
 • Fremsætte sigtelser mod bedre vidende (bagvaskelse)
 • Videregive meddelelser og billeder af en offentlig ansats private forhold
 • Fremsætte racistiske bemærkninger
 • True eller fremkalde frygt for andres liv
 • Videoovervåge arbejdssteder eller private boliger, uden at oplyse medarbejderne om dette.

Tekst: Lene Stærbo

Sidst opdateret: 27. oktober 2020

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden