1. september 2016

Nyt udspil fra regeringen: 8 indsatser skal forebygge vold på botilbud

Regeringen foreslår nu otte konkrete indsatser, der skal forebygge vold i botilbud. Indsatserne tager afsæt i anbefalingerne fra en arbejdsgruppe med fem ministerier, KL og Danske Regioner.

De otte forslag er:

  1. Etablering af en ny tilbudsform for en mindre gruppe af borgere med svær psykisk lidelse, udadreagerende adfærd og særligt komplekse problemstillinger
  2. Styrkede kompetencer og forbedring af arbejdsmiljøet på botilbud
  3. Styrket sammenhæng i indsatsen mellem den regionale psykiatri og botilbud
  4. Styrket indsats for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug
  5. Intensiveret samarbejde om retspsykiatriske patienter
  6. Styrket sundhedsfaglig rådgivning på botilbud og let adgang til psykiatrisk udredning
  7. Målrettet visitation i kommunerne
  8. Styrket indsats mod kriminalitet i og omkring botilbud

Læs mere i pressemeddelelsen.

 

Publiceret: 1. september 2016. Sidst opdateret: 2. marts 2021

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden