23. januar 2017

Nyt temahæfte: Forebyg vold på ældreområdet

Nyt temahæfte fra Vold som Udtryksform om forebyggelse af vold på plejecentre og i hjemmeplejen.

”Sosu’er alene på job udsat for vold fra demente”. ”Personale på plejehjem udsat for vold fra demente”. ”Vikarer og dårligt rustet personale skaber vold på plejehjem”.

Sådan lyder nogle avisoverskrifter fra de seneste måneder.

Udadreagerende adfærd, konflikter og vold er desværre et vilkår for mange medarbejdere i ældreplejen. Især i arbejdet med borgere med demens. Heldigvis er der både vigtig viden om og gode erfaringer med, hvordan ledere og medarbejdere i ældreplejen kan forebygge vold. Det handler temahæftet Tryghed for borgere og ansatte – voldsforebyggelse på ældreområdet om.

Tryghed for borgere og trygt arbejdsmiljø for ansatte

Temahæftet præsenterer tilgange, metoder og organisatoriske opmærksomhedspunkter, som kan bidrage til at forebygge udadreagerende adfærd hos borgere – og dermed også til at forebygge vold mod medarbejdere.

Det indeholder afsnit om:

  • Retningslinjer, handleplan og kriseplan
  • Registrering og analyse
  • Borgerinddragelse
  • Risikovurdering
  • Ledelse og organisering
  • Kompetenceudvikling
  • Beboerkonferencer
  • Low Arousal
  • Marte Meo

Der er fokus på metoder og tilgange, som er anerkendte og velafprøvede på ældreområdet. Og som har vist positive resultater i arbejdet med forebyggelse af vold og udadreagerende adfærd.

I hæftet indgår der også eksempler fra arbejdspladser, som har arbejdet med de forskellige tilgange eller metoder.

Publiceret: 23. januar 2017. Sidst opdateret: 22. oktober 2018

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden