18. november 2020

Nyt materiale om ledelse i arbejdet med det voldsomme

Selvom der er meget viden om, hvordan man kan arbejde med at forebygge konflikter og voldsomme episoder i samspillet mellem medarbejdere og borgere, er det ikke nødvendigvis nemt at arbejde med i praksis. Et nyt webmateriale til ledere inviterer til refleksion over udfordringer og dilemmaer i arbejdet med det voldsomme.

Hvilken tilgang har vi i forhold til samspil  og samarbejde med borgerne? Hvad er lederens rolle under og efter en voldsom episode? Hvad betyder organiseringen af arbejdet  for samarbejdet med borgerne? Hvilken betydning har sprogbrugen i vores organisation? Har vi formelle rum til at tale om det voldsomme?

Webmaterialet Ledelse af det voldsomme inviterer til – med afsæt i den lokale kontekst – at overveje og reflektere over, hvordan man som leder kan finde ståsteder og skabe rammer for at arbejde med forebyggelse af det voldsomme. For at skabe det bedst mulige leve- og arbejdsmiljø på et område, der er komplekst og fyldt med dilemmaer.

Materialet er bygget op om en række temaer, som beskriver udfordringer og dilemmaer:

  • Introduktion: ledelse og det voldsomme
  • Tema 1: Den faglige tilgang og samarbejdet med borgerne
  • Tema 2: Sprog: “Borgeren er farlig” eller “farlige situationer kan opstå”
  • Tema 3: Ledelsens rolle under og efter voldsomme episoder
  • Tema 4: Når voldsomme episoder er en del af hverdagen
  • Tema 5: Opfølgning, refleksion og læring
  • Tema 6: Krav, vejledninger og procedurer
  • Tema 7: Eksisterende redskaber og lokale løsninger
  • Tema 8: Organisering af arbejdet
  • Tema 9: Ansvar

Til hvert tema er der refleksionsspørgsmål, som lægger op til overvejelser og drøftelser, som forhåbentlig kan lede til lokale standpunkter, svar og måder, som er hjælpsomme og mulige. Hvis I vil dykke dybere ned i temaet, er der også forslag til en workshop for ledergruppen.

Se materialet her

 

 

Publiceret: 18. november 2020. Sidst opdateret: 3. marts 2021

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden