18. april 2023

Vil I være endnu bedre til at forebygge og håndtere konflikter og voldsomme episoder på jeres botilbud? Og sammen med andre botilbud udvikle og afprøve tilgange til at fremme tryghed og trivsel for både beboere og medarbejdere?

Vold som Udtryksform gennemfører i 2023-24 et arbejdsplads-laboratorium for botilbud i socialpsykiatrien. Udviklingsforløbet er gratis og henvender sig til botilbudsledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter samt beboere, der ønsker inspiration, hjælp og støtte til at udvikle arbejdet med at forebygge konflikter og vold på botilbud.

Udviklingsarbejdet foregår både på og mellem fire samlinger. På samlingerne mødes repræsentanter fra alle de deltagende botilbud på tværs. Her vil der både være inspirationsoplæg med faglige input og udviklingsgreb og tid til på tværs og inden for eget botilbud at identificere og udvikle de initiativer og prøvehandlinger, som I finder det meningsfuldt at iværksætte i netop jeres organisation.

Vi mødes fire gange i forløbet. Første gang er i Kolding. De andre gange er også
i trekantsområdet.

13-14. september 2023 (med overnatning)
16. november 2023
29. februar 2024

16. april 2024

Begrænset antal pladser

Vi har plads til 10 botilbud. Vi sammensætter laboratoriet ud fra ansøgernes behov og
geografisk spredning. I får svar på, om I er udvalgt til at være med senest en uge efter
ansøgningsfristen.

Læs mere om kriterier og indhold i programmet.

Sådan kommer du med

Send en mail til Lise Dybdal i SUS: ldy@sus.dk

Fortæl kort om jeres botilbuds motivation og interesse for at være med. Herunder
et par linjer om jeres udfordringer i relation til konflikter og voldsomme hændelser.
Skriv, hvem der skal deltage. Navn, titel, telefon og mail på de tre deltagere – en leder,
en medarbejder (helst en arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant) og 1-2 beboere.

Ansøgningsfrist: 30. juni 2023

Vil du vide mere?

Har du/I brug for yderligere oplysninger, kontakt gerne
Christian Tauby-Theill på
ctt@sus.dk eller Lise Dybdal på ldy@sus.dk

Publiceret: 18. april 2023. Sidst opdateret: 18. april 2023

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden