Tilbud til kommuner – få et gratis oplæg om voldsforebyggelse

20. december 2017

Tilbud til HR- & arbejdsmiljøafdelinger i kommuner

Er tiden inde til igen at sætte voldsforebyggelse på dagsordenen? Hvis JA, så bidrager vi gerne!

Også i 2018 tilbyder projekt Vold som Udtryksform at holde oplæg om forebyggelse af vold på møder for kommuners ledere, arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter m.fl.

Oplægget er gratis og kan i 2018 gennemføres i op til 10 kommuner.

Oplæggets indhold
Oplægget giver en generel introduktion til forebyggelse af vold og sætter særligt fokus på metoder og indsatser, som erfaringsmæssigt kan bidrage positivt til voldsforebyggelse. Herunder borgerinddragelse, trygheds-/risikovurderinger samt systematisk læring efter episoder med vold og trusler.

Mødets konkrete planlægning (tidspunkt, indhold, forløb) aftales med den enkelte kommune. Oplægget vil typisk vare 1-1,5 time.

Søg senest 26. januar
Ønsker I ’at lægge billet ind’ på et oplæg, så send en mail til projektleder Bjarne Møller, bm@sus.dk senest den 26. januar 2018.

Hvis flere end 10 kommuner ønsker at gøre brug af tilbuddet, trækker vi lod blandt de interesserede. Vi forventer at kunne give alle interesserede besked i uge 6.

Tilbud til kommuner – hent som pdf

Udskriv
Del