Organisationer: Socialpsykiatriske afdelinger i strid med love og konventioner

30. januar 2017

Regeringen har fremsat et lovforslag om oprettelse af nye socialpsykiatriske afdelinger. Forslaget får skarpe ord med på vejen fra Socialpædagogerne og Dansk Sygeplejeråd.

Regeringens forslag om at oprette en ny type socialpsykiatriske afdelinger målrettet borgere med svær psykisk lidelse, komplekse sociale problemstillinger og udadreagerende adfærd er i strid med en række love og konventioner. Det mener Danske Sygeplejeråd og Socialrådgiver­foreningen, som har bedt cand.jur. Eva Naur Jensen fra Aarhus Universitet om at gennemgå lovforslaget.

Det juridiske responsum fremgår af de to organisationers høringssvar. Det peger blandt andet på, at lovforslaget rummer grundlæggende problemer med, at borgere, der har en psykisk lidelse, i særlige tilfælde kan blive tvangsindskrevet uden en vurdering af en speciallæge. Lovforslaget indeholder også forslag om, at borgere kan miste deres bolig i et botilbud, hvis de indskrives på en af de nye socialpsykiatriske afdelinger.

Værdipolitisk skred
Socialpædagogernes formand Benny Andersen kalder lovforslaget et ‘værdipolitisk skred’ og ser det som ‘dybt indgribende i psykisk syge menneskers liv’:

– Ville man fx tage boligen fra en kræftsyg, som måtte indlægges? spørger han.

Strider mod menneskerettighederne
Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen hæfter sig særligt ved risikoen for tvangsindskrivninger.

– Lovforslaget er sundhedsfagligt dybt problematisk. At det tilmed strider mod menneskerettighedskonventionen er et fundamentalt skred væk fra de værdier, der gerne skulle kendetegne et velfærdssamfunds udstrakte hånd til psykisk sårbare mennesker i deres livs dybeste krise. Vi appellerer kraftigt til, at der sker en bedre afklaring af den frihedsberøvelse og tvang, som lovforslaget lægger op til, siger hun.

Også Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering er stærkt betænkelig ved lovforslagets forringelser af borgernes retsikkerhed.

Det mener organisationerne

Læs:
Socialpædagogernes høringssvar og juridisk responsum om tvang i nye socialpsykiatriske afdelinger

Dansk Sygeplejeråds høringssvar

Høringssvar fra Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering

Se lovforslaget og høringsliste

 

Udskriv
Del