Ny guide skal sikre ansatte erstatning efter vold

6. januar 2017

Nyt skema skal hjælpe ansatte, der udsættes for vold, med at få erstatning, selvom de ikke har politianmeldt den borger, der begik volden.

For at få erstatning efter Offererstatningsloven skal en voldsepisode som udgangspunkt anmeldes til politiet inden 72 timer.

Et nyt skema udarbejdet af syv faglige organisationer skal sikre, at medarbejdere, der vælger ikke at anmelde volden, alligevel får mulighed for at  få erstatning.

Ansatte med særlige støtte- og omsorgsopgaver, for eksempel plejepersonale og pædagoger, kan få dispensation for kravet om politianmeldelse, hvis der er  behandlingsmæssige eller pædagogiske hensyn i forhold den borger, patient eller elev, der har udøvet volden.

Hent skemaet her

Udskriv
Del