Forebyggelse og håndtering uden for fast arbejdsplads

15. februar 2016

Nyt materiale på vej til medarbejdere, der arbejder uden for fast arbejdsplads.

Hjemmehjælpere, gadeplansarbejdere og andre, som arbejder uden for en fast arbejdsplads har særlige udfordringer i forhold til at forebygge og håndtere trusler og vold. Medarbejderne arbejder ofte alene og kan komme i utrygge situationer og fx blive – eller føle sig – truet.

Når man ikke har en fast arbejdsplads, har man ofte heller ikke umiddelbart adgang til kollegial støtte og psykisk førstehjælp. Branchearbejdsmiljørådene Social & Sundhed samt Finans/Offentlig Kontor & Administration sætter nu fokus på temaet. De udgiver i 2016 et materiale, som kan inspirere ledere og ansatte, som arbejder uden for faste arbejdspladser, til en styrket og effektiv identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler.

Socialt Udviklingscenter SUS har fået opgaven med at samle viden og erfaringer samt at beskrive god praksis.

 

Udskriv
Del