Kommentar: Psykiatrisk profilering?

17. maj 2016

Benny Lihme. Foto: Jacob Langvald Nilsson

KOMMENTAR: “En forhastet panikløsning”. Sådan betegner Benny Lihme forslaget om, at der skal oprettes en ny type institution til de (måske) farligste mennesker med sindslidelse. Læs hans indlæg i den aktuelle debat.

Efter World Trade Center i 2001 kom der en øget brug af race/etnisk profilering i jagten på terrorister. Lidt det samme ses efter drabet på en medarbejder på bostedet Lindegården: Ved hjælp af en uigennemskuelig fremgangsmåde har man udpeget 35 potentielt farlige  “højrisikobeboere” på de københavnske bosteder.

Det springende punkt er ordet “potentiel”, som allerede i Avisen.dk den 15. maj er gledet ud i overskriften: “Så mange farlige beboere er der på københavnske bosteder”. Og på forsiden af fagforeningsbladet LFS-Nyt den 6. maj står der: “Hvor hører de farligste psykisk syge til?” Det spørgsmål er let at svare på. De hører til på den nye sikringsanstalt i Slagelse. Eller på nogle af den stærkt udvidede retspsykiatris lukkede afdelinger i regionerne. Fagforeningsbladets pointe er imidlertid, at der nu skal udskilles en ny gruppe af de “farligste psykisk syge”.

Retspsykiatriske tilstande ad bagdøren

Den forhastede panikløsning efter drabet på Lindegården lægger op til, at de (måske) farligste skal udskilles til en ny tvangsbaseret institutionsform, så der i stedet for en korrekt visitering til det allerede eksisterende system kommer nok et system, hvor retspsykiatriske tilstande smugles ind ad bagdøren.

Dette er et generaliseret anslag mod gruppen af sindslidende, en psykiatrisk profilering, hvor individer udskilles på baggrund af psykiatrisk diagnose og symptomvurdering uden objektive beviser for vold eller ønsket om at begå vold. Hvordan, i øvrigt, udpege potentielt farlige blandt mennesker uden psykiatrisk diagnose?

For tiden hører vi igen og igen, at fem medarbejdere på bosteder er blevet dræbt af beboere på fire år. Tager man ikke-diagnosticerede mennesker, begås der i gennemsnit et partnerdrab per måned.

En trussel med sindslidendes retssikkerhed

Det er diskrimination og imod princippet om lige behandling for loven at gribe så voldsomt ind overfor noget, som måske vil ske. Det er en trussel mod sindslidendes retssikkerhed.

Har de fagforeninger – FOA, LFS, Socialpædagogerne – som er med i styregruppen af det snart 25 år gamle projekt Vold Som Udtryksform glemt, at udgangspunktet for dette lyder, at mennesker, som har særligt behov for omsorg, ikke er specielt voldelige? At vold ikke, som Dennis Kristensen med sit krudtfabrik-eksempel (Politiken den 18. april), kan reduceres til et rent arbejdsmiljøproblem? At det ikke kun er medarbejdere, men også brugere, der udsættes for vold og har krav på støtte og omsorg?

Benny Lihme er redaktør af Social Kritik og forfatter. Han har senest udgivet bogen “Det sociales betydning for mennesker med sindslidelse” (Akademisk Forlag).

Udskriv
Del