Gratis ekspertbistand til regionale arbejdspladser

4. juli 2016

Et godt psykisk arbejdsmiljø hænger tæt sammen med arbejdsglæde, faglighed, kvalitet og produktivitet. Derfor bør arbejdsmiljø og løsning af kerneopgaven tænkes sammen.

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne 2015 enige om at sætte yderligere fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø og tilbyder derfor gratis ekspertrådgivning og inspiration til regionale arbejdspladser.

Rådgivning om tre temaer
Rådgivningen skal sikre, at det psykiske arbejdsmiljø er tænkt med før, under og efter organisatoriske og faglige forandringer og er koncentreret om disse tre temaer:
• Organisatoriske forandringer
• Faglige forandringer
• Vold og trusler.

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har indgået aftale med fire udbydere, der med hver deres indfaldsvinkel til de tre temaer yder ekspertrådgivning og inspiration til et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Tilbuddet gælder frem til 1. april 2018. Læs mere om det her.

Udskriv
Del