20. december 2017

Nationale retningslinjer skal forebygge vold på botilbud og forsorgshjem

Socialstyrelsen har udarbejdet nye retningslinjer til botilbud og boformer for hjemløse. Formålet er at fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder.

De nye retningslinjer sætter fokus på, hvordan det socialpædagogiske arbejde med borgeren kan tilrettelægges, så voldsomme episoder forebygges. Retningslinjerne kan anvendes i sammenhæng med den daglige recovery-orienterede og rehabiliterende indsats på tilbuddene.

Retningslinjerne er bygget op om fire temaer:

  • Forebyggelse af voldsomme episoder i samarbejde med borgeren
  • Håndtering af voldsomme episoder
  • Læring af voldsomme episoder
  • Organisatoriske rammer for forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder

Der er i alt 11 retningslinjer, der samlet set dækker de fire temaer.

Få hjælp til implementeringen

Fra 2018 er der mulighed for at få hjælp til implementering af anbefalingerne i de nationale retningslinjer. Både på enkelte tilbud og i kommuner og regioner. Socialstyrelsen har etableret et såkaldt indsatsteam, der frem til 2021 skal understøtte implementeringen af retningslinjerne.

Læs mere og hent de nationale retningslinjer på Socialstyrelsens hjemmeside.

Publiceret: 20. december 2017. Sidst opdateret: 24. januar 2023

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden