Anbefalinger Sundhedsstyrelsen

20. december 2020

Nye anbefalinger skal forebygge voldsomme episoder i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen er kommet med anbefalinger til, hvordan ledere og medarbejdere i ældreplejen kan arbejde med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagererende adfærd.

Omkring en tredjedel af medarbejderne i ældreplejen har oplevet at blive truet, slået eller lignende. Trives en borger ikke, kan det komme til udtryk ved en udadreagerende adfærd, som kan resultere i en voldsom episode.

Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen giver viden om, hvordan ledere og medarbejdere kan samarbejde om at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder i forbindelse med den daglige støtte, pleje og omsorg for borgeren.

Anbefalingerne sætter fokus på, hvordan man i praksis kan etablere en systematisk og forebyggende tilgang til arbejdet med at skabe trivsel i hverdagen. Anbefalingerne tager udgangspunkt i et dobbeltperspektiv, hvor der er fokus på trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere.

Ni anbefalinger til forebyggelse, håndtering og læring

Anbefalingerne henvender sig primært til ledere og medarbejdere på ældreområdet, som arbejder på plejehjem, i hjemmeplejen og på midlertidige ophold, men også i tværgående, lokale arbejdsmiljøorganisationer, på træningscentre, uddannelsesinstitutioner mv. Derudover kan forvaltninger i kommuner og regioner finde viden og inspiration i anbefalingerne, når der skal iværksættes initiativer på området.

Der er i alt ni anbefalinger, som knytter sig til de tre temaer forebyggelse, håndtering og læring. For hver anbefaling er der beskrevet relevante indsatser og metoder.

Hent Sundhedsstyrelsens anbefalinger eller en kort udgave af anbefalingerne.

Film til inspiration

Sammen med anbefalingerne er der lavet to film. Birgitte Bækgaard Brasch fra Socialt Udviklingscenter SUS giver i den ene film grundlæggende viden om udadreagerende adfærd samt inspiration til forskellige faglige metoder og redskaber.

I den anden film fortæller medarbejdere fra Plejehjemmet Grønnehaven i Helsingør Kommune om deres oplevelser med voldsomme episoder, og om hvordan de arbejder med at forebygge udadreagerende adfærd i dagligdagen.

Se filmene her.

Publiceret: 20. december 2020. Sidst opdateret: 20. november 2023

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden