22. januar 2019

Brug fortællinger til at forebygge vold: Ny forebyggelsespakke til botilbud og boformer for hjemløse

Arbejdstilsynet har i dialog med arbejdsmarkedets parter, Socialstyrelsen og Socialt Udviklingscenter udviklet en ny forebyggelsespakke, som skal hjælpe medarbejdere og ledelse på botilbud med at sætte systematisk fokus på at forebygge vold.

Ny forebyggelsespakke til botilbud skal hjælpe med at holde fast i de elementer i forebyggelsen, der fungerer godt og udvikle forebyggelsen på de områder, hvor der er mangler.

Forebyggelsespakken sætter fokus på, hvordan I kan styrke indsatsen for at forebygge vold med udgangspunkt i metoden praksisfortællinger. Pakken indeholder en procesbeskrivelse, der gør det nemt for botilbud og medarbejdere at gennemføre den på egen hånd. Gennem fortællinger skal medarbejdere og ledelse i fælleskab finde løsninger, der sætter systematisk fokus på forebyggelse af vold. I vælger selv, hvilken del af voldsforebyggelsen I vil sætte fokus på. Fx kan medarbejderne vælge at sætte fokus på alenearbejde. På baggrund af en fælles dialog og videndeling udvikler deltagerne nye forslag til tiltag fx klare retningslinjer for, hvornår det er sikkert at være alene med en borger. Alle botilbud uanset størrelse kan gennemføre forebyggelsespakken.

Det får I ud af det

Når I har gennemført forløbet, har I:

  • Lært hvordan I ved hjælp af praksisfortællinger kan bruge jeres faglighed til at forebygge vold
  • Udviklet en større systematik i jeres arbejde med at forebygge vold
  • Styrket jeres samarbejde om at forebygge vold
  • Skabt rammer, som giver bedre trivsel for både medarbejdere og borgere.

Forebyggelsespakken er en del af Folketingets handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Pakken er desuden et supplement til de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder som er udarbejdet af Socialstyrelsen efter politisk ønske om at styrke vidensgrundlaget i forhold til forebyggelse.

Hent forebyggelsespakken her

Publiceret: 22. januar 2019. Sidst opdateret: 21. februar 2023

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden