Forebyggelse

Tryghedsplan (forebyggelsesplan)

En tryghedsplan er en slags samarbejdsaftale mellem personale og borgere.

En Tryghedsplan eller en forebyggelsesplan tager afsæt i borgernes fortællinger, historie, mestring og selvindsigt. Den udarbejdes i videst muligt omfang i dialog mellem borgeren og personalet.

I forebyggelsesplanen beskriver medarbejderne sammen med borgeren, hvordan udfordrende adfærd kommer til udtryk hos borgeren, samt hvad personalet skal være opmærksomme på og konkret kan gøre, hvis adfærden opstår.

Forebyggelsesplanen kan være med til at sikre, at borgerens erfaringer og synspunkter bliver hørt og vægtet. Den kan medvirke til at skærpe personalets faglighed og sætte fokus på borgerens udfordringer og udviklingsmuligheder. På den måde kan planen medvirke til, at magtanvendelse og vold kan undgås, og bidrage til at skabe øget tryghed for både borgere og medarbejdere.

Sidst opdateret: 13. februar 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden