Læring

Supervision

Med supervision til medarbejderne kan arbejdspladsen sikre, at der sker løbende faglig refleksion, læring og udvikling. Det kan være vigtigt for at forebygge konflikter, trusler og vold.

Supervision giver mulighed for at reflektere over og dele dilemmaer og udfordringer i arbejdet. Gennem supervision bliver medarbejderne bedre i stand til at forstå, hvad der foregår i samspillet mellem borger og ansat samt indbyrdes i personalegruppen. Og bedre til at skelne mellem, hvad der har med borgeren og dennes udfordringer at gøre, og hvad der har med dem selv og deres tilgang til borgeren at gøre. Supervision kan derfor være et vigtigt bidrag til at forebygge konflikter, trusler og vold.

På nogle arbejdspladser er supervision et tilbud til de ansatte, andre steder er det obligatorisk.

Supervision i grupper

Supervision foregår oftest i grupper med en supervisor, som har faglig indsigt, erfaring med området og er uddannet til at supervisere. Supervisoren kan komme udefra eller være fra arbejdspladsen, men må ikke være en del af den personalegruppe, som deltager i supervisionen.

Fordelen ved supervision i gruppe er, at de refleksioner, tanker og idéer, som kommer frem, bliver til fælles viden i personalegruppen. De ansatte får endvidere trænet og udviklet deres sociale kompetencer i forhold til at tale om og løse deres arbejdsopgaver.

Gruppen mødes med jævne mellemrum, for eksempel en gang om måneden. Deltagerne deler og reflekterer over de faglige udfordringer og belastende episoder, de har oplevet i arbejdet.

Personalegruppen eller den enkelte medarbejder kan medbringe en ’sag’, som man har fokus på i supervisionen. Det kan for eksempel være et vanskeligt samarbejde med en borger. Supervisor stiller uddybende spørgsmål til fælles refleksion og kan bidrage med input i form at faglig viden, oplyse om regler og eventuelt være konfronterende i forhold til deltagerne. Det faglige er i fokus, men deltagernes personlige holdninger og forståelser kan også blive inddraget og udfordret. Medarbejderne kan også tage succeshistorier og vellykkede forløb op i supervisionen.

Uanset om fokus er en udfordring eller en succes, er formålet i fællesskab at få øje på nye muligheder og skabe faglig udvikling i personalegruppen. Supervisionen giver medarbejderne et fagligt forum, hvor de har tid og ro til at drøfte vanskelige opgaver, som ellers kan risikere at fylde meget og blive en belastning for den enkelte.

Supervisor som coach eller rådgiver

Supervisionen kan gennemføres på forskellige måder. Supervisor kan være coachende og lade deltagerne selv finde frem til deres løsninger ved at stille udforskende spørgsmål. Han eller hun kan også være vejledende eller rådgivende, undervisende eller konfronterende.

Det er vigtigt at finde en supervisor med en stil og tilgang, der passer til arbejdspladsen og til personalets behov. Behovet kan ændre sig med tiden. Derfor kan det være en god idé at finde en ny supervisor efter et par år med den samme.

Sidst opdateret: 13. februar 2024

Få nyt om voldsforebyggelse

direkte i indbakken en gang om måneden